Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Dammen Nybohovs nuvarande styrelse valdes på föreningsstämman i april 2017. Styrelsen består av:

Namn Funktion
Agneta Larsson Ledamot
Hanna Hartleb Sekreterare
Martin Sternlund Ledamot
Björn Mattisson Ordförande
Cecilia Elmqvist Ledamot
Håkan Norström Kassör
Johan Johansson Ledamot
Tony Stenqvist Suppleant
Lambis Avramidis
Suppleant
Margareta Westman Valberedning
Ravinder Mahoon Valberedning