Energideklaration

Energideklaration innebär att en byggnads energianvändning under bruksstadiet kartläggs och dokumenteras.

I Sverige ska alla byggnader (med några få undantag) energideklareras enligt Lag om energideklaration för byggnader (2006:985). Energideklartionen skall utföras av en certifierad energiexpert.

Nedan finner ni de senaste energideklarationerna för Nybohovsbacken 21, 29 och 31. Dessa genomfördes under 2019.