Vid brand

Om det börjar brinna...

Rädda

Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna

Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck

Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskerar din egen hälsa.

Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Stäng dörren - röken dödar!

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng dörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort. Larma 112.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus!

Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda! Röken är livsfarlig och dödar snabbt. Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut. Din lägenhet kan stå emot brand och rök i 30 till 60 minuter.

Kom ihåg att kontrollera din brandvarnare med jämna intervall - den räddar liv!

Storstockholms_brandforsvar_stang_dorren