Ventilation och fläktar

Allmän information om ventilationssystemet

Huset ventileras med F-system med en fläkt installerad på vinden 2005. Fläkten är av typen mekanisk frånluft och känner av trycket in i sugkammaren och ska reglera fläktstyrkan beroende på hur mycket luft som trycks in. Trycket påverkas också av utetempratur. 

I lägenheterna tas ersättnignsluft in via springventiler i fönstrens överkant, dock ej i kök och badrum. Frånluft evakueras via kåpan i köket samt frånluftsdon i badrum. I 4:orna finns även ett frånluftsdon i klädkammaren.

Ha ett balanserat lufttryck i lägenheten

Det är viktigt för husets ventilationssystem att alla boende försöker få ett sånt balanserat lufttryck som möjligt i sina lägenheter. Har man alla springventiler stängda kan lätt undertryck skapas i lägenheten. Det märks tydligt i fläktkåpan i köket och frånluftsdonen i badrummet. Istället för att suga bort matoset trycks luft ut från fläkten.

Vilken typ av fläktar får man sätta in in köket?

Eftersom föreningens fläktsystem är typen mekanisk frånluft får man inte montera in vilken typ av fläktsystem som helst. Sätter man in en vanlig villafläkt förstör man för centralfläkten i huset och resultatet blir att denna fläkt trycker ut matos i andra lägenheter. Franke tillverkar fläktar som är tillåtna i vår förening. Se mer om dessa på länkar och i bilagorna nedan.

Läs mer om Frankes Alliance fläktar för lägenheter här. Tveka inte att kontakta Franek för frågor. Uppge att ni söker en Alliancefläkt för lägenhet.

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Alliance_2015.pdf)Alliance_2015.pdf1927 kB