Bredband

Den 1 augusti 2011 tryckte Bahnhof på knappen och aktiverade de nya datauttagen i våra lägenheter. Därmed har föreningen nu fått en mycket snabb internetförbindelse på 1000 Mbit/s upp och ner för varje hushåll. Allt du behöver göra är att ansluta en dator med nätverkskabel till ditt nya bredbandsuttag, öppna webbläsaren och följa instruktionerna för att aktivera ditt uttag, eller läs dokumentationen "Aktivera ditt Bahnhofabonnemang" i bilagorna längst ned i denna artikel.

Bakgrund

På vår årsstämma den 26 april 2011 togs ett beslut om upphandling av gruppanslutet bredband till samtliga lägenheter och lokaler i föreningen. Styrelsen tog efter beslutet in offerter från ett antal leverantörer och valde efter noggrann utvärdering ut Bahnhof som leverantör. Kontrakt skrevs med Bahnhof den 12 maj och redan påföljande vecka påbörjades installationen i våra fastigheter.

Installationen

Bahnhof anlitatade en underleverantör, Svagströmsbolaget, som totalentreprenör för installationsarbetena. De har, så lång det har varit möjligt, dragit bredbandskablarna i befintlig telekanalisation i husen . På några ställen har sättningar i huset gjort att befintlig kanalisation i form av gamla telerör in i lägenheterna blivit igensatta. Dessa ställen åtgärdade  Svagströmsbolaget i augusti 2011 genom att borra nya hål och komplettera med ny kanalisation i form av vita plastlister. 

Bredbandsuttagen i lägenheterna är monterade i hallen, direkt vid inkommande tele, med undantag där man blivit tvungen att lista fram till lägenheten. Där är uttaget placerat direkt på borrhålet, vanligtvis ovanför dörren.

En sista installationsrunda, genomfördes i mitten av augusti 2011.  Om du missat dessa installationsrundor kommer du själv att få bekosta installationen.

Tjänster

Bahnhof logoDe tjänster som ingår i månadsavgiften är bredband 1000 Mbit/s och telefoni, exklusive samtalskostnader. För att du ska kunna använda dig av Bahnhofs telefonitjänst krävs en SIP-box eller en CPE-box. En CPE-box är också nödvändig för att ansluta sig till Bahnhofs olika tv-tjänster via bredbandet, Bahnhof, Viasat eller IP-Sweden.

För detaljerad information om Bahnhofs olika tjänster, köp av CPE-box, kontaktuppgifter till kundtjänst mm hänvisar vi till Bahnhofs hemsida 

Pris

Kostnaden för bredband och telefoni, exklusive samtalskostnader, är satt till 145 kr per månad. Bostadsrättsinnehavare har sedan den 1 augusti 2011 denna kostnad inbakad i månadsavgiften till föreningen. För hyresgäster tecknas separata avtal med föreningen för levererans av bredband. Är du hyresgäst och intresserad av ett snabbt och billigt bredband, kontakta styrelsen via vårt kontaktformulär.