Bredband

Föreningen har en snabb internetförbindelse på 1 Gbit/s upp och ner för varje hushåll. Allt du behöver göra är att ansluta en dator med nätverkskabel till ditt bredbandsuttag, öppna webbläsaren och följa instruktionerna för att aktivera ditt uttag. Du kan också läsa dokumentationen "Aktivera ditt Bahnhofabonnemang" i bilagorna längst ned på denna sida.

Bakgrund

På vår årsstämma den 26 april 2011 togs ett beslut om upphandling av gruppanslutet bredband till samtliga lägenheter och lokaler i föreningen. Styrelsen tog efter beslutet in offerter från ett antal leverantörer och valde efter noggrann utvärdering ut Bahnhof som leverantör. Kontrakt skrevs med Bahnhof den 12 maj och redan påföljande vecka påbörjades installationen i våra fastigheter.

Bredbandsuttagen i lägenheterna är normalt monterade i hallen, direkt vid inkommande tele. Några undantag finns där man blivit tvungen att lista fram till lägenheten. Där är uttaget placerat direkt på borrhålet, vanligtvis ovanför entrédörren. Lägenhetsinnehavare som inte valde att installera bredband får själv bekosta installationen om behov uppstår.

Tjänster

Bahnhof logoDe tjänster som ingår i månadsavgiften är bredband 1000 Mbit/s och telefoni, exklusive samtalskostnader. För att du ska kunna använda dig av Bahnhofs telefonitjänst krävs en SIP-box eller en CPE-box. En CPE-box är också nödvändig för att ansluta sig till Bahnhofs olika tv-tjänster via bredbandet, Bahnhof, Viasat eller IP-Sweden.

För felanmälan och mer detaljerad information om Bahnhofs olika tjänster, köp av CPE-box mm hänvisar vi till Bahnhofs hemsida 

Pris

Kostnaden för bredband och telefoni, exklusive samtalskostnader, är satt till 145 kr per månad. Bostadsrättsinnehavare har sedan den 1 augusti 2011 denna kostnad inbakad i månadsavgiften till föreningen. För hyresgäster tecknas separata avtal med föreningen för levererans av bredband. Är du hyresgäst och intresserad av ett snabbt och billigt bredband, kontakta styrelsen via vårt kontaktformulär.