Ordningsregler

1. Om allmän aktsamhet
 • Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 • Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med anlitad fastighetsförvaltare enligt anslag i porten eller på hemsidan.
2. Om säkerhet
 • Kontrollera att ytterportarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Var försiktig med eld.
 • Vid behov av nya nyckelbrickor ska styrelsen kontaktas.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
 • Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. Detta för att du ska kunna nås om något oförutsett inträffar.
3. Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Undvik onödig vädring/värmeutsläpp. Kostnader för vatten och el och värme belastar din avgift till föreningen.

4. Balkonger

Balkonger får inte användas för:

 • Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering,
 • Skakning av mattor, sängkläder mm.
 • Placera blomlådor innanför balkongräcket, av säkerhetsskäl.
 • Uppsättning av paraboler eller dylik elektronik.
 • För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.
5. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Tvättstuga

Föreningen har tre tvättstugor för normal tvätt och en grovtvättstuga.

 • Använd grovtvättstugan för mattor och annan tung eller skrymmande tvätt.
 • Använd tvättpåsar vid tvätt av BH eller andra plagg med hakar eller byglar.
7. Trapphus och andra gemensamma utrymmen
 • Cyklar, barnvagnar och rullatorer ska förvaras i angivet förvaringsrum i varje trapphus, och inte ställas utanför porten. Cyklar kan givetvis stå i avsedda cykelställ. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får inte placeras innanför entrén eller i trapphuset för att upprätthålla ordningen samt av utrymningsskäl vid eventuell brand.
 • Cyklar, barnvagnar, rullatorer får inte placeras i entrén. Trapphusen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, torkmattor, lekredskap med mera.
 • Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.
8. Gården
 • Gå inte på planterade ytor och håll koll så barn eller hundar följer dessa regler
 • Om grillning förekommer på gården så ska använda grillar plockas undan när de svalnat eller rimlig tid där efter.
9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Information om var närmsta återvinningscentral (ÅVC) finns, finner du i miljöstugan eller på Internet.

Hushållssopor, slängs i sopnedkasten som finns vid varje hus. Kasta inte ner annat än hushållssopor där och se till att inte packa sopsäcken för full. Sopsugen är känslig och det kan lätt bli stopp i nedkastet.

Källsortering görs i miljöstugan vid vändplatsen mellan Nybohovsbacken 21 och 29. Sortering ska ske på tidningar, kartong, plast, färgat glas, ofärgat glas, metall, elektronik, små batterier, glödlampor samt grovsopor.

Kemiska produkter och farligt avfall, som t.ex. våt målarfärg, lack och limrester, lösnings- och rengöringsmedel får ej kastas i soprum. Det kostar 750 kr + 2040 kr per kilo för föreningen de gånger kemiska produkter och/eller farligt avfall slängs i våra soputrymmen.
Du ansvarar själv för att transportera möbler, kemiska produkter, bilbatterier och farligt avfall m.m. till ÅVC.

10. Källarförråd

Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen.

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom föreningens område på innergården.

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och hiss.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. Du bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner samt torktumlare och dammsugare under denna tid.

Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att risk finns att dina grannar kommer att störas.

14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Föreningen godkänner bara andrahandsuthyrning i max ett år i taget.

15. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samtinner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

16. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa skall utföras endast under dagtid mellan 07.00-20.00 vardagar eller 10.00-18.00 lördag, söndag och röda dagar.

17. Om Du tänker flytta

Vid flytt brukar många passa på att rensa i sina hem. Tänk då på att inte fylla miljöstugan utan åk iväg till ÅVC med ditt skräp.