Parkering

p-skylt2

Garage

Garage finns i anslutning till fastigheterna och ägs och sköts av Svenska Bostäder. För information om lediga platser och priser se Svenska Bostäder.

Parkering på gatan

De fåtal platser på gatstumpen mellan hus 21 och hus 29 sköts av Stockholms stad. Dessa kan inte hyras. Observera att parkering är förbjuden både i vändplatsen och i gatan upp mot garaget och mot hus 31.