Nycklar och Porttelefon

Elektroniska nyckelbrickor

Våra elektroniska nyckelbrickor, även kallade Aptusbrickor, ger access till entré, tvättstuga, miljöstuga, cykelrum och källarplan med lägenhetsförråd. Brickorna kodas för varje lägenhetsinnehavare och kan avkodas om de skulle komma bort.

Beställning av nya nyckelbrickor görs via vår meddelandebox eller vårt kontaktformulär. Brickorna kostar 325 kr/styck och betalning sker, efter den skriftliga beställningen till vårt konto i Handelsbanken, kontonummer 949 097 128, clearingnummer 6155 eller via vårt Swishnummer 123 155 5382. Skriv 'nyckel' + ditt lägenhetsnummer i meddelandefältet. Trasiga brickor ersätts kostnadsfritt mot att brickan återlämnas till föreningens kontor på 31:ans gavel. Lägg då brickorna i kuvert med namn och lägenhetsnummer.

Om någon bricka försvinner skall detta ALLTID anmälas till föreningen så att dessa kan spärras. Vi vill absolut inte att obehöriga personer har åtkomst till våra hus.

Så fungerar porttelefonen

Porttelefonen är ansluten till telenätet. Vid besök kan du fjärröppna entrédörren från din anslutna fasta eller mobila telefon. Den besökande slår ditt telefonnummer på porttelefonen, du svarar i din telefon och öppnar dörren genom att trycka stjärna.

Du kan själv ändra de nummer du vill att porttelefonen skall ringa till via Aptus Home-appen. Gå till Inställningar och Ändra under den post som behöver uppdateras. Har du inte appen eller behöver lägga till ytterligare nummer så anmäler du detta till föreningen, via vårt kontaktformulär, så ser vi till att ditt telefonnummer läggs in i porttelefonsystemet. Det går att ha två telefonnummer kopplade.

Förutom det anmälda telefonnumret så går det även att slå det fyrsiffriga lägenhetsnumret på panelen. Då kopplas påringningen till registrerat telefonnummer. Porttelefonens funktion att leta upp och ringa till namn i listorna stängs av klockan 21 på kvällen och öppnas igen klockan 06. Under den avstängda perioden 21-06  går det fortfarande att slå telefonnumret för den som känner till det.

Elektroniskt lås i hissarna

För att ytterligare försöka hindra att obehöriga får tillträde till källarplanen har vi även installerat elektroniskt lås i hissarna. För att ta hissen ner till källaren måste du använda din elektroniska nyckelbricka. Gör så här:

  • Lägg nyckelbrickan mot kortläsaren i hissen - grön lampa tänds.
  • Inom 7 sekunder, tryck på knappen för källarvåningen (K).