Miljöstuga

Miljöstugan

Miljöstugan ligger i anslutning till Nybohovsbacken 21. Aptusbrickan ger tillgång till faciliteten. Var noga med att läsa på skyltarna och sortera ditt avfall.

Öppettider för miljöstugan är 06.00 - 21.00. Var vänlig och lämna inte skräp utanför miljöstugan få den är stängd.

Större föremål, tex sängar, garderober och övriga möbler, får inte ställas i milöstugan utan dessa ansvarar lägenhetsinnehavaren själv för att de kommer till korrekt återvinningscentral.

Närmaste Återvinningscentral är Östberga Återvinningscental, ca: 4 km från Nybohovsbacken. Se länk för öppettider och mer information.