Kameraövervakning

Bakgrund

BRF Dammen Nybohov har sedan 2021 ett flertal övervakningskameror monterade i våra 3 fastigheter. Dessa är primärt koncentrerade till inpasseringsvägar. Inspelat material sparas i 14 dagar och lämnas ut på anmodan av polis. Om materialet ej begärs ut förstörs det automatiskt efter 14 dagar.

Ändamål

Stävja brott och bidra till ökad trygghet för de boende i BRF Dammen Nybohov.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är föreningens ordförande Rickard Evers. Kontaktuppgifter till denne finner du i respektive hus entré.

Upplysning

De bevakade har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.