Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Ingen relining vid stambyte

De senaste dagarna har media rapporterat om att myndigheterna funnit det hormonstörande ämnet bisfenol A i dricksvattnet i 3000 lägenheter i Sverige. Se artikel på SVT. Ämnet har hittats i hus som renoverats med en metod som kallas relining. Den innebär kortfattat att man istället för att byta ut gamla dricksvattenledningar förser dem med en tunn plasthinna av härdplast, sk epoxi.

Styrelsen vill med anledning av detta meddela alla boende i föreningen att denna metod inte användes vid renoveringen av våra fastigheter 2006-2007. Vid stambytet byttes istället alla våra dricksvattenledningar ut och ersattes med rör av polypropen och polyeten. Dessa innehåller inte bisfenol A.

Vad ska hända med lokalen i 29:an?

Alla medlemmar i föreningen har fått en enkät att besvara angående framtiden för lokalen i hus 29 som snart blir ledig efter att Exacta hyrt den under flera år.

Vi har sammanställt enkätsvaren och kommer arbeta fram ett förslag som föreningens medlemmar kan rösta på under stämman i vår.

Cykelrensning

Cykelrensningen är avklarad och cyklar som haft kvar buntbanden förvaras nu i en låst lokal. Saknad cykel kan återfås mot beskrivning.

 

Cyklar som inte är hämtade innan nyårsafton 2013 förverkas.

 

Saknar du din cykel så hör av dig till styrelsen innan den 31 december via vår meddelandebox, tel 08-509 120 60 eller skicka ett meddelande till styrelsen via kontaktformuläret här.

Sopnedkast för hushållssopor

Tyvärr måste vi gå ut med den här informationen om och om igen. Sopnedkasten som finns utanför varje port är endast till för hushållssopor. Glas, tidningar, pizzakartonger m.m. måste kastas i återvinningsrummet. En viktig regel som egentligen inte borde vara så svår att förstå - är det svårt att pressa ner soporna i nedkastet så har ni troligen för mycket i påsen och riskerar att orsaka stopp i sopsugen.

Vi har vid flertalet tillfällen det senaste åren fått stopp (särskilt i hus 31) och eftersom sophämtarna nu har nya arbetsmiljöregler får de inte gå ner och lösa stoppet utan vi måste ringa en annan firma vilket leder till kostnader samt längre tid utan sopnedkast i huset.

Blixtnedslag orsakade fel på bredbandet

Ett kraftigt åskoväder drabbade oss med ett blixtnedslag i närheten av 21:an söndagen den 9 juni. Blixtnedslaget orsakade en hel rad fel i diverse elektronisk utrustning i Liljeholmen och på Nybohov. Flera elektroniska låssystem slogs ut, bland annat vårt eget, men också i andra föreningar på Nybohov. Kylsystemet till kyldiskarna på ICA Kvantum slogs också ut. Dessutom orsakade blixtnedslaget ett fel i bredbandsutrustningen i källaren i våra hus. Felet, som tog några dagar att identifiera, medförde att en handfull abonnenter tappade sin bredbandsuppkoppling. Vår förhoppning är att alla abonnenter nu ska ha fått tillbaka sitt bredband.

Ett stort tack!

Vi i styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla, stora som små, som medverkade på vårträffen i lördags! 

Detta var fjärde gången sedan föreningen bildades som vi samlades för att göra våra hus och omgivningar vårfina. Ett fyrtiotal av våra boende deltog i putsandet och fejandet. Rabatter rensades från ogräs, cykelförråd sopades rena från vintergrus, entréer spolades rena, träpaneler oljades in mm. Vädret visade sig från sin goda sida, som brukligt vid dessa tillställningar, och vi avslutade traditionsenligt i trevligt samspråk runt grillen i trädgården.

Än en gång, ett stort tack till alla som gjorde dagen så lyckad, på alla sätt!

Felsökning låssystemet i 31:an

Alla som bor på Nybohovsbacken 31 känner säkert till felet i inpasseringssystemet med aptusbrickorna som varat en nu allt för lång tid. Vi i styrelsen har varit på vår leverantör PMlarm vid många tillfällen och de har i sin tur varit på tillverkarna av systemet - Aptus. 

Hittills har dessa åtgärder gjorts:

  • Åtskilliga omstarter av systemet och kontroller i loggar.
  • I stort sett samtliga komponenter i centralen har bytts ut.
  • Mätningar mellan jord på slutbleck och dörrkarmar har gjorts och även en del mätningar mellan jord och centraler.
  • Mätningar med oscilloskop för att kunna se eventuella krypströmmar.
  • Senaste åtgärden var att sätta upp ett nytt system i databasen och föra över det till vårt system. 

Efter den senaste åtgärden verkar det som problemen har försvunnit men återkommer felet fortsätter PM-larm med felsökningen.

 

Kallelse till årsstämma 2013

klubbaDet är dags för styrelsen i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov att lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för er medlemmar. Med andra ord kallas alla medlemmar i föreningen till ordinarie årsstämma 2013. Stämman hålls i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 23 april kl.19.00. Vi följer fastställd dagordning enligt nedan.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Inger Holm, våning 9 i 29:an.

Välkomna!

Godkänd ventilationskontroll i alla hus

ventilDen obligatoriska ventilationskontrollen, sk OVK, som enligt lag måste genomföras vart femte år, är nu avklarad i alla våra fastigheter, med godkänt resultat. De allra flesta har varit tillmötesgående och hjälpsamma med att ge vår entreprenör tillträde till lägenheten, vilket har underlättat och effektiviserat arbetet. Frånluftskanalerna i lägenheterna har rensats och förhoppningsvis har vi nu alla en något effektivare ventilation i våra lägenheter. Ett stort tack för ert samarbete!