Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Förbättringar

Som de flesta troligen har noterat  så har våra fastigheter förbättrats under hösten.

Dels har vi åtgärdat fuskjobbet med fasaderna.

Tidigare gick putsen ner i marken med följd att den vittrades upp och rasade ner. Nu går putsen inte hela vägen ner till marken vilket är mycket mer hållbart, speciellt när snön lägger sig och ligger mot väggen.

 

 

 

 

 

 

 


Dessutom har vi byggt ett staket vid miljöstugan.

Tidigare har vi haft problem med folk som använt miljöstugans baksida som toalett, speciellt bland folk som väntat på vändplatsen i bilar. Vi hoppas nu att dessa personer hittar ett alternativ utanför vår förening för sina trängande behov.

 

 

Energibesparing

Styrelsen kom i kontakt ett företag som heter Bauer water technology i samband med en mässa för bostadsrättsföreningar. De har en produkt som vi tror kan vara bra för vår förening och därför har vi beslutat att gå vidare mot en beställning. 

Produkten som är intressant för oss är tänkt att kopplas in på vårt värmesystem. Där ska den rena våra rör från kalk, rost och andra beläggningar och på så vis effektivisera föreningens värmesystem. Dessutom skyddar detta system våra rör vilket förlänger livslängden på dem.

Av de referensföreningar vi pratat med är alla eniga om att värmen i deras fastigheter har blivit mycket jämnare och varmare. Få referenser hade mätt skillnaden i värmekostnaderna, men en förening hade en sänkning på drygt 15% på årsvärmekostnaderna. Enligt representanter från Bauer water technology så är en sänkning på 5-10% normal på en fastighet från 60-talet i Stockholm.

En sänkning av vår värmekostnader med 10% skulle mer än väl täcka investeringskostnaderna - redan på ett år för Brf Dammen Nybohov. Styrelsen anser dock att jämnare värme är skäl gott nog för denna investering. Att vi sedan blir en mer energieffektiv förening och att vi möjligen kommer att sänka våra värmekostnader ser vi som en bonus.

Har ni några funderingar, kontakta gärna styrelsen eller gå in på http://www.bauer-wt.com/swe/hemsida/

Ingen relining vid stambyte

De senaste dagarna har media rapporterat om att myndigheterna funnit det hormonstörande ämnet bisfenol A i dricksvattnet i 3000 lägenheter i Sverige. Se artikel på SVT. Ämnet har hittats i hus som renoverats med en metod som kallas relining. Den innebär kortfattat att man istället för att byta ut gamla dricksvattenledningar förser dem med en tunn plasthinna av härdplast, sk epoxi.

Styrelsen vill med anledning av detta meddela alla boende i föreningen att denna metod inte användes vid renoveringen av våra fastigheter 2006-2007. Vid stambytet byttes istället alla våra dricksvattenledningar ut och ersattes med rör av polypropen och polyeten. Dessa innehåller inte bisfenol A.

Vad ska hända med lokalen i 29:an?

Alla medlemmar i föreningen har fått en enkät att besvara angående framtiden för lokalen i hus 29 som snart blir ledig efter att Exacta hyrt den under flera år.

Vi har sammanställt enkätsvaren och kommer arbeta fram ett förslag som föreningens medlemmar kan rösta på under stämman i vår.

Cykelrensning

Cykelrensningen är avklarad och cyklar som haft kvar buntbanden förvaras nu i en låst lokal. Saknad cykel kan återfås mot beskrivning.

 

Cyklar som inte är hämtade innan nyårsafton 2013 förverkas.

 

Saknar du din cykel så hör av dig till styrelsen innan den 31 december via vår meddelandebox, tel 08-509 120 60 eller skicka ett meddelande till styrelsen via kontaktformuläret här.

Sopnedkast för hushållssopor

Tyvärr måste vi gå ut med den här informationen om och om igen. Sopnedkasten som finns utanför varje port är endast till för hushållssopor. Glas, tidningar, pizzakartonger m.m. måste kastas i återvinningsrummet. En viktig regel som egentligen inte borde vara så svår att förstå - är det svårt att pressa ner soporna i nedkastet så har ni troligen för mycket i påsen och riskerar att orsaka stopp i sopsugen.

Vi har vid flertalet tillfällen det senaste åren fått stopp (särskilt i hus 31) och eftersom sophämtarna nu har nya arbetsmiljöregler får de inte gå ner och lösa stoppet utan vi måste ringa en annan firma vilket leder till kostnader samt längre tid utan sopnedkast i huset.

Blixtnedslag orsakade fel på bredbandet

Ett kraftigt åskoväder drabbade oss med ett blixtnedslag i närheten av 21:an söndagen den 9 juni. Blixtnedslaget orsakade en hel rad fel i diverse elektronisk utrustning i Liljeholmen och på Nybohov. Flera elektroniska låssystem slogs ut, bland annat vårt eget, men också i andra föreningar på Nybohov. Kylsystemet till kyldiskarna på ICA Kvantum slogs också ut. Dessutom orsakade blixtnedslaget ett fel i bredbandsutrustningen i källaren i våra hus. Felet, som tog några dagar att identifiera, medförde att en handfull abonnenter tappade sin bredbandsuppkoppling. Vår förhoppning är att alla abonnenter nu ska ha fått tillbaka sitt bredband.

Ett stort tack!

Vi i styrelsen vill vi rikta ett stort tack till alla, stora som små, som medverkade på vårträffen i lördags! 

Detta var fjärde gången sedan föreningen bildades som vi samlades för att göra våra hus och omgivningar vårfina. Ett fyrtiotal av våra boende deltog i putsandet och fejandet. Rabatter rensades från ogräs, cykelförråd sopades rena från vintergrus, entréer spolades rena, träpaneler oljades in mm. Vädret visade sig från sin goda sida, som brukligt vid dessa tillställningar, och vi avslutade traditionsenligt i trevligt samspråk runt grillen i trädgården.

Än en gång, ett stort tack till alla som gjorde dagen så lyckad, på alla sätt!

Felsökning låssystemet i 31:an

Alla som bor på Nybohovsbacken 31 känner säkert till felet i inpasseringssystemet med aptusbrickorna som varat en nu allt för lång tid. Vi i styrelsen har varit på vår leverantör PMlarm vid många tillfällen och de har i sin tur varit på tillverkarna av systemet - Aptus. 

Hittills har dessa åtgärder gjorts:

  • Åtskilliga omstarter av systemet och kontroller i loggar.
  • I stort sett samtliga komponenter i centralen har bytts ut.
  • Mätningar mellan jord på slutbleck och dörrkarmar har gjorts och även en del mätningar mellan jord och centraler.
  • Mätningar med oscilloskop för att kunna se eventuella krypströmmar.
  • Senaste åtgärden var att sätta upp ett nytt system i databasen och föra över det till vårt system. 

Efter den senaste åtgärden verkar det som problemen har försvunnit men återkommer felet fortsätter PM-larm med felsökningen.