Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Kallelse till årsstämma 2015

klubbaAlla medlemmar i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov kallas till ordinarie årsstämma i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 14 april kl.19.00. Förutom att styrelsen i vanlig ordning presenterar verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för medlemmarna finns det i år även följande motioner att ta ställning till på stämman:

  1. Förslag från föreningsmedlem om ändringar i föreningens ordningsregler.
  2. Förslag från föreningsmedlem om byte av cykelställ.
  3. Förslag från styrelsen om utbyggnad av samtliga balkonger med inglasning.
  4. Förslag från föreningsmedlem om upphandling av bygglov och entreprenör föringlasning av balkonger.
  5. Förslag från föreningsmedlem om upphandling av gemensamt bygglov för inglasning av balkonger.

Motionerna kan läsas i sin helhet i bilagan längre ned på sidan.

Vi följer fastställd dagordning enligt nedan:

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Framläggande av styrelsens årsredovisning
9. Framläggande av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt beslut om inkomna motioner
   17.1 Förslag från föreningsmedlem om ändringar i föreningens ordningsregler
   17.2 Förslag från föreningsmedlem om byte av cykelställ utanför portarna
   17.3 Styrelsens förslag om att bredda och glasa in balkongerna
   17.4 Förslag från föreningsmedlem om upphandling av bygglov och entreprenör för inglasning av balkonger. Motion utgår vid ja på punkt 17.3
   17.5 Förslag från föreningsmedlem om upphandling av gemensamt bygglov för inglasning av befintliga balkonger. Motion utgår vid ett ja på punkt 17.3 eller 17.4
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Björn Mattisson, våning 11 i 29:an.

Kan du inte närvara personligen på stämman kan du rösta via ombud. Ombudet måste enligt stadgarna vara medlem i föreningen och visa upp en giltig fullmakt för att få rösta för din räkning. Se 31 § i föreningens stadgar.

Välkomna!

Hyresförhandlingar klara

Hyresförhandlingarna gällande hyrorna för föreningens hyresgäster är klara. Hyrorna höjs med 1,2 % från och med 2015-01-01. Vid nästa hyresavisering påförs retroaktivt höjningen för januari-mars.

Uppgradering av passagesystemet

Just nu pågår en uppgradering av föreningens passagesystem. Gamla ledningar byts ut, systemet görs mer robust med oberoende centraler i varje hus, nya läsare monteras vid övernattningsrummet, samlingslokalen mm. Dessutom får vi nya porttelefoner utanför varje port och en ny informationsportal inne i portarna.

Arbetet med installationen pågår och kommer att ta några veckor. Namn på lägenhetsinnehavare är på väg att läggas in i porttelefonen, men under tiden arbetet pågår fungerar era inlagda telefonnummer för insläppande av gäster, precis som tidigare. Tryck bara inlagt telefonnummer (eller lägenhetsnummer) och avsluta med OK, så ringer porttelefonen upp och ni kan släppas in era gäster.

Mer information om hur systemet fungerar kommer när installationen är klar.

Övernattningslägenheten renoverad

OvernattningsrumÖvernattningslägenheten är nu renoverad och kan återigen hyras av alla våra boende. Vi har byggt en dusch, satt gipstak i hela lägenheten, målat samtliga väggar, lagt ett nytt golv och ordnat ny belysning. Möbler och textilier har också fått en uppfräschning och lägenheten har nu också en liten TV och internet.

Vi har också anslutit lägenheten till vårt bokningssystem. Nyckel behöver därför inte hämtas utan du kan använda din egen nyckelbricka för att komma in i lägenheten när du bokat den. Bokning sker via bokningssystemet för våra tvättstugor. Avgiften för att hyra lägenheten höjs till 250 kr per natt från den 1/3.

Läs mer om övernattningslägenheten och hur du bokar och betalar under boendeinformation i menyn ovan. 

Grovtvättstugan öppnad

GrovtvattstugaBygget av föreningens grovtvättstuga, som ligger bredvid entrén i hus 21, är klart. Tvättstugan är avsedd för tvätt av större föremål som täcken, kuddar och mattor. Den kan bokas och användas av samtliga boende i föreningen. Du bokar den på panelen vid respektive hus tvättstuga, eller på hemsidan eller i din smartphone.

Tvättstugan är utrustad med en tvättmaskin som klarar 14 kg och motsvarande torktumlare. Dessutom finns ett stort torkskåp med svängbar hängare som kan lasta 10 kg. 

Radonmätning

Radonbilder 006Under hösten kommer radonmätningar börja i flertalet lägenheter i våra hus. Som ni kanske känner till har vi blåbetong i mellanväggarna i våra fastigheter så det är viktigt att följa upp värden. Ni som har fått era lägenheter utvalda som mätpunkter var god läs instruktionerna ni får.

När mätningen är färdig (vi sätter den 1/3 som slutdatum), fyll i blanketten ni fått, lägg dosor och blankett i kuveret ni och posta den i styrelselokalen, alternativ till dessa styrelsemedlemmar: I hus 21, posta dem till Erik Bohlin våning 1, i hus 29, Håkan Norström våning 13 och i hus 31 Ulrika Marusarz våning 1.

RADONMÄTNING

Föreningen kommer att uföra radonmätning under perioden oktober 2014 till januari 2015. Mätningen kommer att ske i  ett urval lägenheter.

Dusch i övernattningslägenheten

duschI samband med att vi bygger om barnvagnsrummet i 21:an till en grovtvättstuga kommer vi också göra förändringar i övernattningslägenheten. Vi kommer att flytta toaletten till nuvarande klädkammare och därigenom få plats att installera en efterlängtad dusch! Vi sätter också in ett nytt gipstak i hela lägenheten. Ombyggnaderna börjar den 6 oktober och under tiden dessa pågår är rummet av naturliga skäl inte tillgängligt för bokningar. Så snart arbetena avslutas kan rummet återigen hyras av alla våra boende. Meddelande om detta lämnas här på vår hemsida.

Barnvagnsrum blir grovtvättstuga

Enligt beslut taget av föreningens medlemmar på årsstämman den 8 april kommer barnvagnsrummet i 21:an att byggas om till grovtvättstuga. Tvättstugan, avsedd för tvätt av större föremål som täcken, kuddar och mattor, utrustas med en stor tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Den blir bokningsbar och tillgänglig för alla boende i föreningen.

Den 6 oktober startar ombyggnaden. Vi ber därför er som förvarar saker i barnvagnsrummet att ta hand om dessa i god tid innan byggstart.