Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Får man grilla på balkongen?

grill rokVisst är det gott att grilla en ljummen sommarkväll. Men vilka regler har vi i vår förening gällande grillning? 

På balkongen är det elgrill som gäller för dig som vill grilla. Håll koll så att det inte ryker för mycket in till grannen och tänk på brandsäkerheten. Kol- och gasolgrillar är förbjudna på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

I vår trädgård har du större valfrihet. Här får du gärna grilla i egen kol- eller gasolgrill, eller låna någon av de kolgrillar som är utplacerade. De är tillgängliga för alla boende! Tänk på brandsäkerheten! Släck grillen när du har grillat klart. Det är fortfarande du som är ansvarig för det som händer.

Trevlig grillning!

Löpband i gymmet

I enlighet med stämmobeslutet har nu ett löpband inhandlats och installerats i vårt eminenta gym. Möjligen fel tidpunkt när vårsolen troligen lockar ut löpsugna, men passa gärna på att testa det någon regnig dag. Är ni inte medlemmar i gymmet? Lätt fixat - läs här hur ni ska göra för att bli det för endast 300 kr per år!! 

lopband

Flytt av övergångsställe

overgangsstalleFöreningen, och andra boende i vårt område, har vid upprepade tillfällen varit i kontakt med Stockholms stad om placeringen av övergångsstället på Nybohovsbacken, i anslutning till våra hus. Många anser att övergångsstället är felplacerat och borde vara direkt utanför entrén till Liljeholmsgallerian, eftersom det är där alla går. Kommunen låter nu meddela att man planerar en flytt av övergångsstället i enlighet med detta önskemål, men att det kommer att ske först när alla byggnationer i backen är avslutade.

Boka in den 14 maj i din kalender!

StaddagBoka in den 14 maj i din kalender! Då har vi föreningens årliga städdag. Som vanligt ägnar vi några timmar åt att tillsammans städa upp och göra fint i och kring våra hus, och umgås med gamla och nya grannar. Styrelsen är också på plats och svarar på frågor. Efter genomfört dagsverke bjuder vi på korv och hamburgare. Vi hoppas på en stor uppslutning och har beställt ett riktigt varmt och vackert vårväder. Klockan 10 kör vi igång. Vi ses!

Målning av hissar och våningsplan

paint brushDen 18 april kommer vi att påbörja målning av hissar, våningsplan och entréer i våra hus.

Under tiden hissarna målas kommer en hiss per hus att vara avstängd, vilket gör att det blir lite svårare att ta sig upp och ner. Vi hoppas att ni har överseenden med detta. Först ut att få hissarna målade är hus 21.

Beslut på stämman

På vår föreningsstämma tisdagen den 5 april togs följande beslut i de på förhand framlagda motionerna:

  • Stämman antog enhälligt styrelsens förslag på ändringar i stadgarna. Ytterligare ett stämmobeslut krävs för att stadgarna ska träda i kraft.
  • Förslaget från föreningsmedlem om åtgärd för att minska störningar från trapphusdörrar antogs enhälligt. Detta innebär att styrelsen har fått i uppgift att undersöka möjliga åtgärder för att dämpa slamret från dörrarna.
  • På förslaget från föreningsmedlem om automatiska dörröppnare till hissar och portar beslutade stämman med 21 röster för och 7 emot om att bifalla förslaget om automatiska dörröppnare i portarna. Vidare beslutade stämman i enlighet med ett tilläggsförslag att styrelsen till nästa stämma ska utreda frågan om automatisk dörröppning av hissarna.
  • Förslaget från föreningsmedlemmar om inköp av löpband till gym antogs med 24 röster för och 1 emot.

Vi tackar våra medlemmar för uppslutningen på stämman och ett extra tack går till våra avgående styrelseledamöter Gert Malm, Erik Bohlin och Fredrik Andersson.

Nyinvalda i styrelsen är Inger Holm, Agneta Larsson och Martin Sternlund.

Viktig info till dig som har cykel!

cykel

Brf Dammen Nybohovs nya, fina och mycket praktiska cykelrum är klara! Varje hus har ett förråd med cykellyftar, dessa är avsedda för cyklar som används regelbundet för pendling osv. I 29:an och 31:an finns det dessutom två förråd för cyklar som används mer sällan, även boende i 21:an kommer att ha tillgång till dessa. Det är förråden till vänster om entrén till husen.

Att det har delats upp är för att de som använder cykeln ofta ska ha lätt och snabb tillgång till sin cykel och slippa parkera i olika cykelrum.

I cykelrummen finns bara en regel: Häng alltid upp cykeln!!! Cyklar som står på golvet kommer att flyttas bort.

I inget av rummen får annat än brukbara cyklar förvaras. Cykeldelar, barnvagnar, leksaker, sparkscyklar, mopeder eller liknande får inte förvaras i cykelrummen. Regelbundna rensningar kommer att utföras.

De cyklar som står ute fastkedjade nu kommer att låsas upp på lördag 12/3 och söndag 13/3 09:00 till 18:00. Det är därefter upp till var och en att lyfta in sin egen cykel till rätt förråd. Cyklar som står kvar på måndag 14/3 kommer att magasineras för att sedan kasseras.

Har ni frågor kring detta, kontakta Oskar Svanström i styrelsen: 073-9417495

Vattnet är tillbaka

Vattenläckan som drabbade våra hus under onsdagskvällen är nu lagad, meddelar Stockholm Vatten. 

Renovering av cykelrum

Den 24 februari fortsätter renoveringen av föreningens cykelrum. De cyklar som finns i de aktuella cykelrummen kommer att placeras utanför portarna, låsta med kättingar, under tiden renoveringen pågår.

Antalet cyklar i föreningen ökar, vilket troligen beror på att allt fler cyklar. Detta är naturligtvis positivt. Samtidigt skapar detta ett behov av att se över hur vi hanterar cykelförvaringen i våra hus.

I samband med renoveringen kommer vi därför att införa delvis nya regler för cykelrummen och cykelparkeringarna utanför portarna. På dessa platser får endast cyklar i användbart skick förvaras. Cyklar som används sällan ska hängas upp i takkrokarna i cykelrummen. Cyklar och annat som inte är i användbart skick kommer att forslas bort utan förvarning. För detta tar föreningen inget ansvar. De som vill behålla sådana cyklar får förvara dem i sina källarförråd. Det kommer inte att vara tillåtet att låsa fast cyklar i staket eller stuprännor på gården.

Dessa regler är nödvändiga för att kunna skapa en trevlig miljö i cykelrummen och utanför våra portar.