Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Målning av hissar och våningsplan

paint brushDen 18 april kommer vi att påbörja målning av hissar, våningsplan och entréer i våra hus.

Under tiden hissarna målas kommer en hiss per hus att vara avstängd, vilket gör att det blir lite svårare att ta sig upp och ner. Vi hoppas att ni har överseenden med detta. Först ut att få hissarna målade är hus 21.

Beslut på stämman

På vår föreningsstämma tisdagen den 5 april togs följande beslut i de på förhand framlagda motionerna:

  • Stämman antog enhälligt styrelsens förslag på ändringar i stadgarna. Ytterligare ett stämmobeslut krävs för att stadgarna ska träda i kraft.
  • Förslaget från föreningsmedlem om åtgärd för att minska störningar från trapphusdörrar antogs enhälligt. Detta innebär att styrelsen har fått i uppgift att undersöka möjliga åtgärder för att dämpa slamret från dörrarna.
  • På förslaget från föreningsmedlem om automatiska dörröppnare till hissar och portar beslutade stämman med 21 röster för och 7 emot om att bifalla förslaget om automatiska dörröppnare i portarna. Vidare beslutade stämman i enlighet med ett tilläggsförslag att styrelsen till nästa stämma ska utreda frågan om automatisk dörröppning av hissarna.
  • Förslaget från föreningsmedlemmar om inköp av löpband till gym antogs med 24 röster för och 1 emot.

Vi tackar våra medlemmar för uppslutningen på stämman och ett extra tack går till våra avgående styrelseledamöter Gert Malm, Erik Bohlin och Fredrik Andersson.

Nyinvalda i styrelsen är Inger Holm, Agneta Larsson och Martin Sternlund.

Viktig info till dig som har cykel!

cykel

Brf Dammen Nybohovs nya, fina och mycket praktiska cykelrum är klara! Varje hus har ett förråd med cykellyftar, dessa är avsedda för cyklar som används regelbundet för pendling osv. I 29:an och 31:an finns det dessutom två förråd för cyklar som används mer sällan, även boende i 21:an kommer att ha tillgång till dessa. Det är förråden till vänster om entrén till husen.

Att det har delats upp är för att de som använder cykeln ofta ska ha lätt och snabb tillgång till sin cykel och slippa parkera i olika cykelrum.

I cykelrummen finns bara en regel: Häng alltid upp cykeln!!! Cyklar som står på golvet kommer att flyttas bort.

I inget av rummen får annat än brukbara cyklar förvaras. Cykeldelar, barnvagnar, leksaker, sparkscyklar, mopeder eller liknande får inte förvaras i cykelrummen. Regelbundna rensningar kommer att utföras.

De cyklar som står ute fastkedjade nu kommer att låsas upp på lördag 12/3 och söndag 13/3 09:00 till 18:00. Det är därefter upp till var och en att lyfta in sin egen cykel till rätt förråd. Cyklar som står kvar på måndag 14/3 kommer att magasineras för att sedan kasseras.

Har ni frågor kring detta, kontakta Oskar Svanström i styrelsen: 073-9417495

Vattnet är tillbaka

Vattenläckan som drabbade våra hus under onsdagskvällen är nu lagad, meddelar Stockholm Vatten. 

Renovering av cykelrum

Den 24 februari fortsätter renoveringen av föreningens cykelrum. De cyklar som finns i de aktuella cykelrummen kommer att placeras utanför portarna, låsta med kättingar, under tiden renoveringen pågår.

Antalet cyklar i föreningen ökar, vilket troligen beror på att allt fler cyklar. Detta är naturligtvis positivt. Samtidigt skapar detta ett behov av att se över hur vi hanterar cykelförvaringen i våra hus.

I samband med renoveringen kommer vi därför att införa delvis nya regler för cykelrummen och cykelparkeringarna utanför portarna. På dessa platser får endast cyklar i användbart skick förvaras. Cyklar som används sällan ska hängas upp i takkrokarna i cykelrummen. Cyklar och annat som inte är i användbart skick kommer att forslas bort utan förvarning. För detta tar föreningen inget ansvar. De som vill behålla sådana cyklar får förvara dem i sina källarförråd. Det kommer inte att vara tillåtet att låsa fast cyklar i staket eller stuprännor på gården.

Dessa regler är nödvändiga för att kunna skapa en trevlig miljö i cykelrummen och utanför våra portar.

Bygglov beviljat!

tick

Till vår stora glädje är vårt bygglov för utbyggnad av balkongerna nu beviljat. Nu går vi in i nästa fas med förberedelser och planeringing av byggande, samt upphandling av byggentreprenör. 

Internetavbrott

Boende i hus 21 och 29 drabbades av ett avbrott på internet sen eftermiddag torsdag den 21/1. Anledningen var att någon av misstag brutit strömmen till den nätverksutrustning som står i källaren i 29:an. Vi ber om ursäkt för detta.

Ny fastighetsskötare och städfirma

Från och med 1 januari har vi i föreningen kontrakterat två nya entreprenörer för fastighetsskötsel och städning. Det är nu Ren Standard som har hand om föreningens städning och Driftia som är ny fastighetsskötare.

I och med detta har rutinerna för felanmälan ändrats. Dessa görs nu via Driftias hemsida, www.driftia.se, eller dagtid på telefon 08-744 44 33. För akuta åtgärder efter klockan 16 vardagar samt helger kontaktas Driftias jour på telefon 08-744 09 50.

För övriga ärenden som inte berör fel i fastigheten eller lägenheter nås styrelsen som vanligt via webbformuläret under felanmälan/kontakt här på hemsidan, eller via vår meddelandebox på telefon 08-509 120 60. Se felanmälan/kontakt för mer information.

Renoverade cykelrum i 29:an och 31:an

renoverat cykelrum 1renoverat cykelrum 2

Nu är de yttre cykelrummen i 29:an och 31:an renoverade och cyklarna åter på plats!

Detta är första fasen i renoveringen av föreningens cykelrum. De cykelrum som nu renoverats är tänkt för de som använder sin cykel sällan och har därför fasta krokar i taket. I februari renoveras övriga tre cykelrum. Dessa är tänkta för de som använder cykeln ofta och utrustas därför med cykelliftar.

Med nya fräcsha cykelrum och upphängda cyklar blir det snyggt och prydligt och vi får lättare att hålla rent.