Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property 'created_by' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property 'catid' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Skärpta tider för renovering och ombyggnad

Styrelsen har beslutat att skärpa tiderna för när man kan utföra arbeten som medför störande ljud vid renovering och ombyggnad. Det är nu inte tillåtet att spika, borra eller utföra andra arbeten som orsakar störande ljud mellan klockan 18.00 och 08.00 på vardagar, samt mellan klockan 16.00 och 10.00 på lördagar, söndagar och röda dagar.

Undersökning av köksfönstren i fyrorna

På stämman i våras bestämdes det att styrelsen skulle undersöka status på de äldre fönstren i fyrornas kök, för att därefter föreslå lämplig åtgärd. Vår fastighetsskötare Driftia har nu genomfört en stickprovsundersökning av ett antal fönster och den visar inga strukturella fel på fönstren. De fel som hittades på några av fönstren var relativt enkla att åtgärda och Driftia anser inte att det föreligger något behov av utbyte av fönstren. De bör enligt Driftia hålla i minst 20 år till. 

Med undersökningen som grund föreslår styrelsen därför inga generella åtgärder vad gäller dessa fönster. Har du problem med ditt fönster ber vi dig i första han läsa igenom §12 c i våra stadgar, som beskriver bostadsrättshavarens ansvar för "glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkongdörr samt därtill hörande tröskel". Har du något fel som inte kan härledas till något av ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen för vidare utredning och eventuell åtgärd. 

Rapport från årsstämman

På föreningens årsstämma den 9 april i Nybohovsskolans aula var 26 medlemmar representerade enligt röstlängden. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag in följande styrelsemedlemmar och suppleanter i Brf Dammen Nybohov styrelse:

Styrelse:
Hanna Hartleb (omval)
Björn Mattisson (omval)
Agneta Larsson (omval)
Martin Sternlund (omval)
Håkan Nordström (omval)
Cecilia Elmqvist (omval)
Johan Johansson (omval)

Suppleanter:
Tony Stenqvist (omval)
Lambis Avramidis (omval)

Vidare valde stämman in följande personer i valberedningen:

Margareta Westman (nyval)
Ravinder Mahoon (nyval)

Angående motionen om köksfönstret i 4:orna bestämde stämman att styrelsen undersöker behovet av åtgärder och att styrelsen därefter ges frihet att besluta om lämplig åtgärd, beroende av vad undersökningen visar. De som har problem med köksfönstret är välkomna att höra av sig till styrelsen. 

 

Vårstädning 27 april

Lika säkert som vårens antågande är föreningens årliga städdag. Välkommen ut i den begynnande grönskan och hjälp till att göra omgivningen runt våra hus vårfin. Efter genomfört dagsverke i form av krattning, sopning, ogräsrensning och plantering samlas vi som vanligt kring grillen och umgås. Styrelsen bjuder på nygrillade korvar och hamburgare, med läsk eller kaffe.

Precis som föregående år hyr vi också en container som vi ställer i vändplatsen. Alla som vill kan passa på att rensa ut skräp från lägenheter och förråd. Containern är öppen under vårstädningen lördagen den 27 april och söndag 28 april 11-14.

Alla, stora som små, är hjärtligt välkomna att delta i gemenskapen och i arbetet med vårens uppfräschning!

Vi träffas lördagen den 27 april klockan 10.00 utanför 31:an.

Vi ses!

Byte av lås till dörrnyckeltub

Onsdag 3 april till fredag 5 april kommer Bergs Lås att byta ut låset i alla dörrnyckeltuber på lägenhetsdörrarna i våra hus.

Dörrnyckeltuben sitter högst upp nära gångjärnen på lägenhetsdörrarna. Den används för att hänga nyckeln i så att hantverkare ska kunna få tillgång till din lägenhet när du inte är hemma. Föreningen har inte kunnat använda dörrnyckeltuberna då vi inte haft nycklar till dessa. Vi väljer nu att byta ut alla lås så att vi kan börja använda dem vid nästa arbete i lägenheterna. Både ni och vi slipper då att passa tider för att lämna in nycklar till hantverkare utan kan bara hänga upp lägenhetsnyckeln i dörrnyckeltuben på insidan av dörren.

Bytet av låset i cylindrarna görs utifrån. Du behöver med andra ord inte vara hemma eller lämna några nycklar. 

Rensning av ventilationskanaler och ventilationskontroll, OVK

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg har fått i uppdrag av styrelsen att rensa ventilationskanalerna och genomföra obligatorisk ventilationskontroll i våra hus.

Idag, måndagen den 25 mars, startade arbetet med att rensa ventilationskanalerna. Det kommer att ta ca: två veckor att genomföra rensningen i alla tre husen, 21:an är först ut. Ni kommer att aviseras separat om när arbetet kommer att utföras i just er lägenhet. Se till att lämna nyckel enligt anvisningar i aviseringen, alternativt vara hemma den dag rensningen planeras. Rensningen är obligatorisk och samtliga lägenheter måste gås igenom. 

Nästa steg är att genomföra själva ventilationskontrollen, OVK:n. Även detta steg är obligatoriskt och kommer att aviseras separat till alla lägenhetsinnehavare.

Motioner till stämman

hand writingDen 9:e april 2018 klockan 19:00 är det årsstämma i Brf Dammen Nybohov. Formell kallelse kommer längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. 

Årsstämman är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ och varje bostadsrätt har en röst på stämman. Vill man som medlem ta upp en speciell fråga för beslut på stämman görs det genom att man lämnar in en motion till styrelsen innan stämman.

Sista datum för att lämna in motioner är den 3:e mars.

Motioner lämnas i styrelsens brevlåda på Nybohovsbacken 31 eller mailas till info(at)dammennybohov.se.

Anledningen till att motioner lämnas in i förväg är att styrelsen skall ha möjlighet att ta ställning till motionerna samt att de skall gå ut med den formella kallelsen till stämman så att alla medlemmar har möjlighet att förbereda sig i aktuella frågor.

Vad skall finnas med i en motion?

För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer. Motionen skall också vara påskriven/signerad.

Intresse att jobba i valberedningen?

På senaste stämman informerade nuvarande valberedning (Björn Holm och Inger Holm) att de sökte efterträdare till posten. Så därmed vill vi i styrelsen lyfta upp detta på hemsidan.

Valberedningens syfte är att underlätta valen och är därför ett beredningsorgan och inget beslutsorgan. Det är stämman som väljer och medlemmarna har förslagsrätt när det gäller förtroendeposter.

Rent praktiskt innebär det att kolla bland föreningens medlemmar, vilka som är intresserade att vara med i styrelsearbetet, och föreslå en lista med medlemmar på stämman. Arbetet är inte särskilt tidskärvande och det ger en möjlighet att lära känna sina grannar.

Hör av er till styrelsen eller nuvarande valeberedning vid intresse.

God jul och gott nytt år!

Jul

BRF Dammen Nybohov önskar alla grannar en trevlig och skön helgperiod. 

Till jul blir det extra mycket papper och kartonger i återvinningsstugan så tänk på att vika ihop alla kartonger så alla får plats med julklappspappret i våra återvinningskärl. När julen är slut kan granen som vanligt ställas mot staketet vid återvinningsstugan så ordnar vi en extrahämtning av dem efter helgerna.