Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Fastighetsägarnas förmånskort

fastighetsagarna iphone webbDå vi som bostadsrättsförening är medlem i Fastighetsägarna erbjuds alla boende i vår förening Förmånskortet från Fastighetsägarna. Förmånskortet är laddat med medlemsförmåner från Fastighetsägarna i Stockholm – bara för oss medlemmar. Förmånskortet finns både som plastkort, som ni själva enkelt kan beställa via Fastighetsägarnas kundservice på tfn 08- 617 76 00, och som app i mobilen. Appen finns både för iPhone och Android.

Förmånskortet-appen är laddad med attraktiva erbjudandenoch till bostaden och bilen, med rabatter upp till 30 procent. Appen fylls på med förmånliga specialerbjudanden löpande under året. Erbjudandena gäller under en begränsad tid. Visa upp Förmånskortet i din mobiltelefon direkt i butiken nästa gång du handlar. Läs mer om förmånskortet och alla erbjudanden på www.fastighetsagarna.se/formanskortet.

Nya styrelsen

På vår föreningsstämma i april valdes flera nya medlemmar in i styrelsen. Här är namn och rollfördelning i den nya styrelsen:

Ordförande: Björn Mattisson och Håkan Norström (bägge i 29:an) delar på rollen
Kassör: Ulrika Marusarz (31:an)
Sekreterare: Oskar Svanström (29:an)
Ledamot: Erik Bohlin (21:an), Gert Malm (29:an), Hanna Hartleb (21:an)
Suppleant: Susanna Calén (29:an), Fredrik Andersson (29:an) 

Behöver ni nå någon av oss finns våra telefonnummer på anslagstavlan i varje port. 

Stämman 2014

För er som inte deltog på föreningsstämman i Nybohovsskolans matsal den 8 april informerar vi här om resultatet av de omröstningar vi genomförde.

1. Beslut om byggnation av grovtvättstuga i föreningen
Föreningsstämman beslutade med 22 röster för, 13 emot och fyra nedlagda röster, att anta styrelsens förslag om ombyggnad av barnvagnsrummet i 21:an till en grovtvättstuga.

2. Beslut om ombyggnation av lokal i 29:an till gym/bastu/gemensamhetslokal
Föreningsstämman röstade om förslaget och beslutade med 32 röster för, 7 röster emot, att anta förslaget om att bygga om lokalen enligt medlemmarnas önskemål, som framkommit i enkäten. Styrelsen ska löpande informera medlemmarna om arbetet och när arkitekt tagit fram slutgiltigt förslag ska förslaget presenteras för medlemmarna innan arbetet sätts igång.

Tack för årets städdag!

varstadning4Så där, vårvärmen fanns inte där. Däremot ett stort antal flitiga grannar som ville umgås och göra vår utemiljö trevligare. Ett stort tack till er som tog er ut!
 
Nästa år hoppas vi på fint väder och samma uppslutning!
 
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2014

klubbaDet är dags för styrelsen i bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov att lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning för er medlemmar. Med andra ord kallas alla medlemmar i föreningen till ordinarie årsstämma 2014. Stämman hålls i Nybohovsskolans matsal tisdagen den 8 april kl.19.00. Två motioner finns att ta ställning till på årets stämma:

1. byggnation av en grovtvättstuga i nuvarande barnvagnsrummet i 21:an, tillgänglig och bokningsbar för samtliga boende i föreningen

2. ombyggnad av föreningens lokal i 29:an till bastu/gym/gemensamhetslokal enligt tidigare framlag förslag

Vi följer fastställd dagordning enligt nedan.

Dagordning
1. Öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Val av protokollförare
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Frågan om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragande av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisor och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
   17.1 Presentation och beslut om byggnation av grovtvättstuga i föreningen

   17.2 Presentation och beslut om ombyggnation av lokal i 29:an till gym/bastu/gemensamhetslokal
18. Avslutande

Årsredovisningen finns i bilagan nedan. Den kan också hämtas i pappersform hos Inger Holm, våning 9 i 29:an.

Kan du inte själv närvara på stämman men vill vara med och rösta kan du rösta med fullmakt via ombud. Hör med någon annan medlem om han/hon kan vara ditt ombud, eller kontakta någon i styrelsen. Se paragraf 31 i föreningens stadgar om hur du kan rösta via ombud.

Välkomna!

Förslag för föreningens lokal i 29:an

Under sista kvartalet 2013 skickade vi i styrelsen ut en enkät till alla medlemmar. Enkätens syfte var att undersöka hur vi medlemmar vill att lokalen i 29:an ska användas, efter att Exakta restaurangmaskiner flyttat ut i januari 2014. Av de som svarade önskade drygt 75 procent att vi skulle använda lokalen själva. Med resultatet av enkäten som grund har styrelsen tillsammans med en arkitekt tagit fram ett förslag på utformning av lokalen för vår egen användning. Planlösningen ser ni här:Planlösning

Förslaget kommer att läggas fram för omröstning på vår föreningsstämma tisdagen den 8:e april, men redan tisdagen den 11 mars 19.00 har vi öppet hus i lokalen i fråga för att visa lokalen och presentera förslaget på plats. Vi svarar också på frågor om investeringskostnader, föreningens ekonomi och förväntad värdestegring i samband med ett godkännande av förslaget på stämman.

Planlösningen i sin helhet kan ses i bilagan nedan. Möblering är givetvis inte bestämd så se det som att förslaget presenterar ett utrymme för bastu och relax, ett utrymme för gym och ett gemensamhetsutrymme. 

Vi ses tisdagen den 11:e mars klockan 19:00 i lokalen i 29:an!

Bilagor:
Ladda ner den här filen (Nybohovsbacken 29-Lokal.pdf)Nybohovsbacken 29-Lokal.pdf3992 kB

Upprop!

Hej alla medlemmar i bostadsrättföreningen Dammen Nybohov! Medlem är du som undertecknat upplåtelsehandlingen för respektive lägenhet. Medlemmarna i vår förening är delägare i 3 st bostadshus till ett värde av ca: 250 mkr. Detta borde borga för ett stort engagemang från er medlemmar vid t.ex. årsmöten. Vi har vid tidigare årsmöten endast haft 20-30 personer närvarande. Dessutom önskar vi att de som är intresserade att ställa upp och vara delaktiga i fastigheternas skötsel och ekonomi, meddelar sitt intresse till valberedningen. Skriv ett par rader i en e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 28 februari.

Anmäld medlem kontaktas av valberedningen vid behov när vakanser i styrelsen uppstår. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i taget.

/Valberedningen

Förbättringar

Som de flesta troligen har noterat  så har våra fastigheter förbättrats under hösten.

Dels har vi åtgärdat fuskjobbet med fasaderna.

Tidigare gick putsen ner i marken med följd att den vittrades upp och rasade ner. Nu går putsen inte hela vägen ner till marken vilket är mycket mer hållbart, speciellt när snön lägger sig och ligger mot väggen.

 

 

 

 

 

 

 


Dessutom har vi byggt ett staket vid miljöstugan.

Tidigare har vi haft problem med folk som använt miljöstugans baksida som toalett, speciellt bland folk som väntat på vändplatsen i bilar. Vi hoppas nu att dessa personer hittar ett alternativ utanför vår förening för sina trängande behov.

 

 

Energibesparing

Styrelsen kom i kontakt ett företag som heter Bauer water technology i samband med en mässa för bostadsrättsföreningar. De har en produkt som vi tror kan vara bra för vår förening och därför har vi beslutat att gå vidare mot en beställning. 

Produkten som är intressant för oss är tänkt att kopplas in på vårt värmesystem. Där ska den rena våra rör från kalk, rost och andra beläggningar och på så vis effektivisera föreningens värmesystem. Dessutom skyddar detta system våra rör vilket förlänger livslängden på dem.

Av de referensföreningar vi pratat med är alla eniga om att värmen i deras fastigheter har blivit mycket jämnare och varmare. Få referenser hade mätt skillnaden i värmekostnaderna, men en förening hade en sänkning på drygt 15% på årsvärmekostnaderna. Enligt representanter från Bauer water technology så är en sänkning på 5-10% normal på en fastighet från 60-talet i Stockholm.

En sänkning av vår värmekostnader med 10% skulle mer än väl täcka investeringskostnaderna - redan på ett år för Brf Dammen Nybohov. Styrelsen anser dock att jämnare värme är skäl gott nog för denna investering. Att vi sedan blir en mer energieffektiv förening och att vi möjligen kommer att sänka våra värmekostnader ser vi som en bonus.

Har ni några funderingar, kontakta gärna styrelsen eller gå in på http://www.bauer-wt.com/swe/hemsida/