Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property 'created_by' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property 'catid' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Ny fastighetsskötare och städfirma

Från och med 1 januari har vi i föreningen kontrakterat två nya entreprenörer för fastighetsskötsel och städning. Det är nu Ren Standard som har hand om föreningens städning och Driftia som är ny fastighetsskötare.

I och med detta har rutinerna för felanmälan ändrats. Dessa görs nu via Driftias hemsida, www.driftia.se, eller dagtid på telefon 08-744 44 33. För akuta åtgärder efter klockan 16 vardagar samt helger kontaktas Driftias jour på telefon 08-744 09 50.

För övriga ärenden som inte berör fel i fastigheten eller lägenheter nås styrelsen som vanligt via webbformuläret under felanmälan/kontakt här på hemsidan, eller via vår meddelandebox på telefon 08-509 120 60. Se felanmälan/kontakt för mer information.

Renoverade cykelrum i 29:an och 31:an

renoverat cykelrum 1renoverat cykelrum 2

Nu är de yttre cykelrummen i 29:an och 31:an renoverade och cyklarna åter på plats!

Detta är första fasen i renoveringen av föreningens cykelrum. De cykelrum som nu renoverats är tänkt för de som använder sin cykel sällan och har därför fasta krokar i taket. I februari renoveras övriga tre cykelrum. Dessa är tänkta för de som använder cykeln ofta och utrustas därför med cykelliftar.

Med nya fräcsha cykelrum och upphängda cyklar blir det snyggt och prydligt och vi får lättare att hålla rent.

Störande arbete dagtid

Under några dagar innan jul kommer en elfirma att sätta upp eluttag i trapphusen i våra hus. Arbetet med detta medför en del borrning, vilket kan vara lite störande Vi hoppas ni har överseende med detta. Uttagen är till för att vår kommande städfirma ska kunna utföra ett bättre jobb. De vill gärna kunna dammsuga entréerna och våningsplanen innan de våttorkar. 

Nytt golv i miljöstugan

Den 1 december lägger vi in ett nytt golv i vår miljöstuga. Stugan är även nymålad invändigt och utvändigt och entrédörren är bytt. Efter golvläggningen återstår några mindre saker innan uppfräschningen av stugan är klar. Vi hoppas att vi därefter, med gemensamma krafter och för allas trevnad, kan hjälpas åt att hålla den snygg och ren!

Normal temperatur på varmvattnet igen

Vi har nu en normal temperatur på varmvattnet i våra hus igen. Tekniker har jobbat hela dagen idag 13/11 med att modifiera vår undercentral så att den kan hantera det ökade trycket och temperaturen som Fortums fjärrvärmenät levererar till oss sedan en tid tillbaka. Fortum har också varit hjälpsamma i att lösa problemen. Nuvarande lösning är tillfällig. Nytt arbete med vår undercentral kommer att utföras torsdagen den 19/11.

Fel i elkabel till 21:an

Idag, onsdagen den 27 oktober, drabbades 21:an av samma typ av elavbrott som för tre veckor sedan. En fas i huset slocknade då en säkring i elskåpet i gatan löste ut. Reparatörer från nätägaren Ellevio (tidigare Fortum) kallades ut och kunde efter genomförda mätningar konstatera ett fel på matarkabeln från elskåpet till hus 21. De har nu gjort en tillfällig reparation i väntan på att senare i veckan gräva upp och reparera den felaktiga kabeln.

Tätning av fönster i 4:orna

ropeacc underhallTorsdagen den 15 oktober påbörjas ett arbete med tätning av fönsterpartiet i vardagsrummet i en del av 4:orna i våra hus. Arbetet kommer att utföras utvändigt och gäller endast 4:orna på de fem översta våningsplanen. Företaget vi anlitat för tätningen firar ner sig via rep från taket, vilket betyder att inga byggnadsställningar eller kranar behövs. Arbetet tar 2 till 3 dagar.

Vår förhoppning är att vi i och med detta åtgärdar ett problem med att fukt tränger in i skarven mellan fönster och fasad vid hällregn i kombination med stark vind.  

Information från styrelsen

autumn leavesStyrelsen har kommit igång med höstsäsongen och nu vill vi informera om följande.

  • För förlängningen av våra balkonger hoppas vi kunna göra en gemensam sak med BRF Tornen uppe på Nybohov. Även de ska förlänga sina balkonger, och tillsammans kan vi förhoppningsvis hitta bästa möjliga entrepenör. Vi hoppas komma igång med arbetet på balkongerna under 2016. Vi återkommer med mer info.
  • Se till att du/ni har en fungerande brandvarnare nu när ljussäsongen börjar! Den kan rädda både ditt och dina grannars liv. 
  • Använd endast jouren för akuta fastighetsfel när det är just något akut. En säkring som gått är tex inte akut, det kan vi i styrelsen hjälpa er med. Föreningen betalar mycket pengar varje gång jouren rycker ut.

Containerdag 4 oktober

containerSöndagen den 4 oktober har föreningen hyrt in en stor container för grovsopor som står till förfogande för alla boende i föreningen. Passa på att göra en höstrensning i förrådet eller lägenheten och släng skräpet i containern istället för att åka till tippen. Containern tar emot alla skrymmande, icke miljöfarliga sopor. Bredvid containern finns också en stor säck avsedd för elektronikskrot, perfekt för den som exempelvis vill göra sig av med sin gamla TV eller dammsugare.

Containern kommer att stå uppställd vid vändplatsen mellan Nybohovsbacken 21 och 29 söndagen den 4 oktober mellan 10.00 och 14.00.