Inför årsstämma

Vårens stämma i Bostadsrättsföreningen Dammen Nybohov är planerad till den 17 maj. Fullständig kallelse kommer stadgeenligt i april. Vi hoppas denna gång kunna umgås under trevligare former och även ge tid till frågor och diskussion.

Inför stämman har valberedningen ett viktigt arbete att utföra och då Ravinder efter Agnetas bortgång är ensam kvar  skulle han uppskatta lite stöd. Känner du dig manad och har bra koll på föreningen och folket i den är du mer än välkommen att höra av dig till styrelsen eller direkt till Ravinder. Du finner som alltid våra kontaktuppgifter i entréerna.

Styrelsen har även beslutat att motioner till årsstämmanskall vara oss tillhanda senast 31/3. Motioner bör vara av sådan art och storlek att föreningens medlemmar behöver förhålla sig till dem, allt övrigt eller mindre är ni välkomna att kontakta styrelsen kring närsomhelst!