Vårt gym blir bokningsbart 14 april

På förslag från boende och som ett sätt att göra vad vi kan för att försvåra smittspridning har styrelsen beslutat att endast göra gymmet tillgängligt via bokning. Detta gäller från den 14 april och juli månad ut. Vår förhoppning är att vi i augusti kan gå tillbaka till den tidigare ordningen.

Bokningen är nu tillgänglig och sker på samma sätt som vi idag bokar bastu och tvättstuga. Du hittar gymbokningen på bokningstavlorna, i appen Bokning eller på vår hemsida under Bokning > Nybohovsbacken 29 > Gym eller via denna länk.

På bokad tid får utan undantag endast boende i det hushåll som bokat nyttja gymmet.

Ytterligare regler:

  • Endast de hushåll som har betalt gymavgiften kan boka ett gympass.
  • Tiderna görs tillgängliga i 30-minuterspass
  • Ett hushåll kan ha max två pass á 30 min bokat 
  • Gymmet skall lämnas över rent och i så god tid att trängsel ej uppstår

Vi har bokat in en storstädning av gymmet den 25 april - dessa pass har blockats.

Vi hoppas att alla användare av gymmet har förståelse och respekterar ordningen.

B3 HA823 GYM GR 20200713183301