Sprängningar som känns

Arbetet med avloppsledningen i berget som våra hus står på fortgår och nu börjar det kännas rejält, framförallt i 31:an. Här kommer lite betryggande information från projektet:

"Sprängningar för den nya avloppstunneln har pågått i Liljeholmen sedan i höstas. Nu har vi kommit en bit in i arbetstunneln som hunnit bli drygt 30 meter. I det här skedet börjar sprängsalvorna märkas mer i omgivningen på grund av att vi kommit in så långt i tunneln att vi kan skjuta lite längre salvor. 

När vi spränger anpassar vi våra salvor efter omgivningen och vi har mätare uppsatta på flera ställen runt området där vi mäter vibrationer och luftstötar. Varje byggnad i närheten av där vi spränger har ett riktvärde för vibrationer som inte får överstigas, och varje sprängsalva mäts noga för att se att inga värden överskrids. Bland annat sitter en vibrationsmätare på ett av era hus, Nybohovsbacken 31, som är det hus närmast sprängplatsen - drygt 60 meter ifrån just nu.

När vi sprängt i Liljeholmen har ingen sprängning haft så höga värden att det skulle innebära några risker ens för de allra närmaste husen. Uppsättning och övervakning av vibrationsmätarna sköts av det oberoende besiktningsföretaget Ansvarsbesiktning AB."

 

pang