Årsstämma 2021

klubbaStyrelsen planerar i år för en årsstämma under maj månad. Vi behöver komma tillbaka till ett normalt verksamhetsår igen med en nyvald styrelse på plats före sommaren. Detta för att hinna med det vi vill och behöver göra. 

Vår utgångspunkt är att årsstämman kommer att behöva genomföras digitalt givet det läge och de restriktioner vi nu har. Skulle covid-situationen dramatiskt förbättras kan vi välja att köra årsstämman på ett mer traditionellt sätt. Vi ber att få återkomma senare om exakt tid, datum och hur det ska gå till.