Förändringar i gymmet 14/1

Vårt gym har blivit mer välbesökt under året och det är glädjande men tyvärr påverkar användandet grannarna på ett oacceptabelt sätt. Vi har försökt att med information få det tystare - utan att lyckas. Styrelsen har därför beslutat om några åtgärder:

Vi senarelägger öppningstiden till 08:00 samtliga dagar, stängningstiden är även fortsatt 21:30 och 22:00 skall gymmet vara tömt och släckt.

Vi tar bort den musikanläggning som finns i gymmet och vi vill inte att gymbesökare tar med sig en egen anläggning. Hörlurar är det som gäller.

De här förändringarna gäller från måndagen 14/1 tillsvidare. Det är styrelsens förhoppning att de är tillräckliga och att alla gymbesökare har förståelse och visar hänsyn.