Utbyte av nyckelbrickor

Nu tar vi ett krafttag för att få ordning på alla nyckelbrickor som är i cirkulation i våra hus, ända sedan Svenska Bostäder förvaltade husen. Det gör vi genom att byta ut samtliga nyckelbrickor. Nya brickor delas ut till alla boende och entreprenörer, samtidigt som de gamla avaktiveras och slutar fungera.

Alla boende får tre nya nyckelbrickor i sin brevlåda under kommande helg 18-19 april. Brickorna fungerar direkt när de levereras. Den 17 maj avaktiveras de gamla brickorna och slutar fungera. Du har då en månad på dig att byta brickor i dina och din familjs nyckelringar.

Har du idag fler än tre brickor ber vi dig att höra av dig till styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan.

Observera att de nya brickorna börjar fungera söndag den 19:e april.