Föreningsstämman skjuts upp

På grund av det rådande läget med Covid -19 har styrelsen beslutat att skjuta på föreningsstämman som var tänkt att genomföras under april. Vi följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och återkommer med ett datum för stämman i slutet av maj, eller om det krävs efter sommaren.