Rapport från årsstämman

På föreningens årsstämma den 9 april i Nybohovsskolans aula var 26 medlemmar representerade enligt röstlängden. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag in följande styrelsemedlemmar och suppleanter i Brf Dammen Nybohov styrelse:

Styrelse:
Hanna Hartleb (omval)
Björn Mattisson (omval)
Agneta Larsson (omval)
Martin Sternlund (omval)
Håkan Nordström (omval)
Cecilia Elmqvist (omval)
Johan Johansson (omval)

Suppleanter:
Tony Stenqvist (omval)
Lambis Avramidis (omval)

Vidare valde stämman in följande personer i valberedningen:

Margareta Westman (nyval)
Ravinder Mahoon (nyval)

Angående motionen om köksfönstret i 4:orna bestämde stämman att styrelsen undersöker behovet av åtgärder och att styrelsen därefter ges frihet att besluta om lämplig åtgärd, beroende av vad undersökningen visar. De som har problem med köksfönstret är välkomna att höra av sig till styrelsen.