Byte av lås till dörrnyckeltub

Onsdag 3 april till fredag 5 april kommer Bergs Lås att byta ut låset i alla dörrnyckeltuber på lägenhetsdörrarna i våra hus.

Dörrnyckeltuben sitter högst upp nära gångjärnen på lägenhetsdörrarna. Den används för att hänga nyckeln i så att hantverkare ska kunna få tillgång till din lägenhet när du inte är hemma. Föreningen har inte kunnat använda dörrnyckeltuberna då vi inte haft nycklar till dessa. Vi väljer nu att byta ut alla lås så att vi kan börja använda dem vid nästa arbete i lägenheterna. Både ni och vi slipper då att passa tider för att lämna in nycklar till hantverkare utan kan bara hänga upp lägenhetsnyckeln i dörrnyckeltuben på insidan av dörren.

Bytet av låset i cylindrarna görs utifrån. Du behöver med andra ord inte vara hemma eller lämna några nycklar.