Rensning av ventilationskanaler och ventilationskontroll, OVK

Skorstensfejarmästare Ulf Öberg har fått i uppdrag av styrelsen att rensa ventilationskanalerna och genomföra obligatorisk ventilationskontroll i våra hus.

Idag, måndagen den 25 mars, startade arbetet med att rensa ventilationskanalerna. Det kommer att ta ca: två veckor att genomföra rensningen i alla tre husen, 21:an är först ut. Ni kommer att aviseras separat om när arbetet kommer att utföras i just er lägenhet. Se till att lämna nyckel enligt anvisningar i aviseringen, alternativt vara hemma den dag rensningen planeras. Rensningen är obligatorisk och samtliga lägenheter måste gås igenom. 

Nästa steg är att genomföra själva ventilationskontrollen, OVK:n. Även detta steg är obligatoriskt och kommer att aviseras separat till alla lägenhetsinnehavare.