Intresse att jobba i valberedningen?

På senaste stämman informerade nuvarande valberedning (Björn Holm och Inger Holm) att de sökte efterträdare till posten. Så därmed vill vi i styrelsen lyfta upp detta på hemsidan.

Valberedningens syfte är att underlätta valen och är därför ett beredningsorgan och inget beslutsorgan. Det är stämman som väljer och medlemmarna har förslagsrätt när det gäller förtroendeposter.

Rent praktiskt innebär det att kolla bland föreningens medlemmar, vilka som är intresserade att vara med i styrelsearbetet, och föreslå en lista med medlemmar på stämman. Arbetet är inte särskilt tidskärvande och det ger en möjlighet att lära känna sina grannar.

Hör av er till styrelsen eller nuvarande valeberedning vid intresse.