Avgift för andrahandsuthyrning

Styrelsen beslutade 2018-09-04 att föreningen, per oktober 2018, börja ta ut en avgift för andrahandsuthyrning av lägenheter. Avgiften kommer vara 10% av basbeloppet. Påbörjas en uthyrning under 2018 så kommer avgiften vara 10% på 45 500 kr, d.v.s. 4550 kr för en 12-månadersperiod. Basbeloppet justeras varje år så avgiften kan bli annorlunda om andrahandsuthyrningen påbörjas efter 2018.

Anledningen till att styrelsen valt lägga avgift på detta är för att det varit ganska mycket administrativt arbete med andrahanduthyrningar de senaste åren.

Vid frågor kontakta styrelsen.