Intresse att delta i styrelse eller valberedning?

Det är snart vår och då infaller stämman för BRF Dammen Nybohov, vilket är tidpunkten medlemmarna i föreningen väljer styrelse och valberedning.

Vill du vara med och styra vår förening? Uppgifterna i styrelsen är varierade och viktiga. Det är medlemmarnas investeringar som skall tas om hand. Exempel på arbetsuppgifter är att se till att rätt fakturor betalas, hantera aptus-brickor (m.h.a. PM Larm, felanmälan (m.h.a. Driftia), upphandla och omförhandla kontrakt, informera boende och se till att det mesta rullar på i husen. De senaste åren har styrelsen även jobbat med förbättringsprojekt som exempelvis gästrummet, bastu/gym, samlingslokal, tvättstuga och balkonger. Normalt sammanträder styrelsen runt 10 ggr per år.

Finns det intresse för att välja ut den bästa styrelsen? Valberedningen i vår förening har inom kort uppnått en genemsam ålder på 170 år, och börjat flagga för att trappa ner.

Kontakta valberedningen eller styrelsen om intresse finns. http://dammennybohov.se/index.php/foereningsinformation/styrelsen