Slutbesiktning klar

Nu är slutbesiktningen genomförd. Representant för föreningen, tillsammans med oberoende besiktningsman och entreprenör, har idag gått igenom de balkonger där boende anmält synpunkter på utfört arbete. I de fall besiktningsman bedömt entreprenören ansvarig för fel ska detta åtgärdas senast 2018-03-25.

Balco tar kontakt med respektive boende när justeringar och reparationer ska genomföras.