Slutbesiktning av balkonger

Under byggprojektet har vi löpande besiktigat alla balkonger och sökt slutbesked hos stadsbyggnadskontoret, så att alla boende så tidigt som möjligt skulle kunna tillträda sina balkonger. Nu är vi framme vid den avslutande slutbesiktningen, som kommer att äga rum den 25 januari.

Då vi under de tidigare besiktningarna inte upptäckt några större anmärkningar, och löpande åtgärdat de anmärkningar som framkommit, kommer vi endast utföra stickprovsbesiktning, samt gå in i de lägenheter vars boende har egna synpunkter eller anmärkningar på arbetet.

Har ni synpunkter eller anmärkningar på arbetet som är utfört på er balkong? Meddela föreningen via kontaktformuläret på vår hemsida, eller ring vår meddelandebox på 08-509 120 60, i god tid innan den 25 januari. Om ni har anmärkningar behöver vi också tillgång till er balkong under slutbesiktningen den 25 januari. Är ni inte hemma ber vi er lämna nyckel i ett märkt kuvert i föreningens brevlåda i 31:an, alternativt till någon av styrelsemedlemmarna, senast 24 januari klockan 20:00.