Färdiga balkonger

De balkonger i hus 21 som stått färdiga ett par veckor kan nu tas i bruk. Vi har inväntat ett slutbesked från kommunen på att de får användas, därav väntetiden. Stadsbyggnadskontoret verkar ha fullt upp just nu. Men, vi har nu fått ett meddelande om att vi kan använda balkongerna, så det är bara att avlägsna klistermäket på balkongdörren och gå ut. Detta gäller alltså dubbelraden och enkelraden ovanför entrén i hus 21.

En instruktion/bruksansvisning kommer också att delas ut i era brevlådor.