Balkonginfo 15 nov

Bygget av våra balkonger framskrider och vi ska snart ta i bruk raderna 9, 10 och 11, dvs enkelraden ovanför entrén och dubbelraden i 21:an. Besiktning av dessa rader sker den 21 november och om inget oförutsett inträffar bör vi kunna börja använda dessa balkonger strax efter. 

Elektrikern är här mellan 20 och 25 november för att koppla in belysningen på de balkonger som är klara i 29:an och de som är på väg att färdigställas i 21:an. Han behöver tillträde till lägenheten för att kunna slutföra installationen. Separat information sätts upp i hissarna. 

Arbetet rullar på bra och siktet är inställt på att alla balkonger ska vara färdigställda till årsskiftet.