Uppehåll i balkongbygget

De hårt arbetande balkongbyggarna gick på ledighet torsdagen den 26:e oktober efter många långa arbetspass. Arbetet kommer att återupptas måndagen den 6:e november. Boende i 21:an och 31:an kommer därmed få en lugnare period.

Nedmonteringen av de gamla balkongerna på hus 29 kommer dock inte pausa eftersom en annan underleverantör gör det jobbet.

Alla balkonger beräknas vara klara till årsskiftet. Slutbesiktning sker i januari. Eventuellt kan någon elinstallation även behöva läggas efter årsskiftet.