Balkonginfo 29 augusti

Semestern är över och som ni säkert sett är bygget av våra balkonger i full gång igen. När vi såg skicket på de gamla putsade väggarna och fönsterramarna på balkongerna insåg vi att de behöver en uppfräschning för att matcha våra nya fronter. Detta jobb är nu beställt och genomfört och ska lyckligtvis inte påverka tidplanen. Etapp 1 ska besiktigas, enligt plan, den 5-6 september, och om inget oförutsett inträffar kan dessa balkonger tas i bruk strax efter. Det enda som återstår därefter är eldragningen till uttag och belysning på bakongerna, då tillgång till varje lägenhet krävs för installationen. Vi återkommer om detta.

Etapp 3 påbörjas den 11 september. Det innebär att alla balkonger måste vara tömda på bord, stolar, krukor, eventuella trallgolv mm senast söndagen den 10 september!

Den fjärde och sista etappen beräknas påbörjas den 30 oktober med siktet inställt på att vara klart vid årsskiftet. 

Har ni en gammal inglasning och vill spara den måste ni själv se till att den plockas ner innan Balco påbörjar demonteringen av din balkong. I annat fall skrotas den. Balco har inte möjlighet att administrera och ombesörja nedtagning.

Tidplan balkong 170829

Uppdaterad tidplan och turordning på balkongrenovering. Med reservation för ändringar.

Vissa moment under entreprenaden kommer att upplevas som störande, men vi kommer såklart att försöka minimera dessa så långt det är möjligt. Arbetstider under byggnationen kommer att vara måndag till fredag 07.00-19.00 samt lördagar 09.00-15.00.

Till sist ber vi och Balco om er hjälp. Stora maskiner och mycket tung material ska hanteras under byggnationen och vi måste hjälpas åt att se till att inga olyckor händer! Området kommer att upplevas som rörigt under sommaren och hösten och vi ber er att ha överseende med detta.