Nya ordningsregler för samlingslokalen

Efter att boende i 29:an vid upprepade tillfällen upplevt störande ljud från samlingslokalen har styrelsen ändrat och förtydligat de ordningsregler som alla som hyr lokalen har att förhålla sig till:

För samlingslokalen gäller samma störningsregler som i lägenheterna, vilket innebär att man ska ta hänsyn till grannarna och ej spela för hög musik, samt dämpa ljudnivån efter 22.

Lokalen ska också vara utymd senast klockan 23.00. Hinner man inte städa innan klockan 23.00 får städningen ske före 10.00 dagen efter.

För allas trivsel är det viktigt att ordningsreglerna följs. Läs alla ordningsreglerna och övrig information om samlingslokalen på hemsidan.