Entreprenör för balkongutbyggnaden utvald

Montage Balco

Den upphandling av entreprenör till föreningens balkongutbyggnad som pågått under november och december är nu avslutad. Fyra företag svarade på vår anbudsförfrågan, två av dessa valdes ut för djupare analyser och genomgångar. Efter noggrant övervägande har styrelsen därefter valt att ge uppdraget att bygga om och förlänga våra balkonger till Balco. Avgörande för beslutet är framförallt Balcos konstruktionslösningar.

Nästa steg i processen blir att mäta samtliga balkonger. Mätningarna kommer att genomföras vecka 9 och i samband med detta behöver Balco naturligtvis tillgång till samtliga balkonger. Mer information om hur detta ska genomföras, med nyckelhantering mm, kommer i god tid innan arbetet ska genomföras. 

Efter detta kommer styrelsen tillsammans med Balco ställa upp en utställningsmodul så att alla kan se hur balkongerna och inglasningarna kommer att se ut. Ni kommer också att få tillfälle att ställa frågor om bygget till både Balco och styrelsen.

Om allt går som det ska kommer byggstart ske i maj