Status på balkongbygget

BalkongerStyrelsen har efter sommaren, tillsammans med vår byggkonsult, tagit fram ett förfrågningsunderlag som grund för upphandling av våra nya balkonger. Underlaget är nu utskickat till sju utvalda företag verksamma i balkongbranschen. De har en månad på sig att svara och anbuden börjar redan komma in. 

Vid bedömning av anbuden är det inte bara priset som är vägledande för vilken entreprenör vi väljer utan självklart även faktorer som konstruktion, design, tidplan och tillvägagångssätt vid projektgenomförande mm. Vi strävar efter att få ett så snabbt och smidigt genomförande som möjligt.

I början på november sätter vi oss ner och går vi igenom anbuden och väljer den entreprenör som lämnat det bästa anbudet. Vi räknar med avtalsskrivning med utvald entreprenör senare i november och en byggstart under våren 2017.