Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property 'created_by' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property 'catid' of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Vandalisering och inbrott i fastigheterna

Vi har under den senaste tiden haft påhälsningar av obehöriga i källarutrymmen, cykelrum och trapphus i både 21:an och 31:an. De har förstört och vandaliserat på olika sätt, målat med tuschpennor på väggar och dörrar. förstört cyklar och brutit sig in i källarförråd. Vi har förstärkt vissa dörrar och sett över låsen men detta har ännu inte hindrat dem. Styrelsen ska nu genomföra ett utbyte av samtliga nyckelbrickor, fortsätta förstärka dörrar och gå igenom skalskyddet. Som ytterligare en åtgärd har vi begärt in offert på kameraövervakning av entréer och källare. Det sistnämnda planerar vi lägga fram som ett förslag för kommande stämma att ta ställning till. Mer information kommer med inbjudan till stämman. 

Till sist, vi måste gemensamt hjälpas åt att stävja detta genom att: 

  • vara uppmärksamma på vilka vi släpper in i fastigheten
  • se till att dörren går i lås efter oss
  • felanmäla trasiga lås och dörrar
  • rapportera till styrelsen om vi ser någon obehörig röra sig i husen, eller annat misstänkt beteende

Nya maskiner i tvättstugorna

Fredagen 13/3 får vi nya tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i 31:an. Måndagen den 16/3 byts torktumlare och torkskåp ut i tvättstugan i 21:an. Maskinerna vi byter till är nya energieffektiva modeller med extra låg energiförbrukning.

Maskinerna i 29:ans tvättstuga är inte aktuella för utbyte i år. 

Motioner till stämman

Tisdagen den 21:e april 2020 klockan 19:00 är det årsstämma i Brf Dammen Nybohov. Formell kallelse kommer längre fram, men boka gärna in datumet i era kalendrar redan nu. 

Årsstämman är vår bostadsrättsförenings högsta beslutande organ och varje bostadsrätt har en röst på stämman. Vill man som medlem ta upp en speciell fråga för beslut på stämman görs det genom att man lämnar in en motion till styrelsen innan stämman.

Sista datum för att lämna in motioner är den 1:e mars.

Motioner lämnas i styrelsens brevlåda på Nybohovsbacken 31 eller mailas till info(at)dammennybohov.se.

Anledningen till att motioner lämnas in i förväg är att styrelsen skall ha möjlighet att ta ställning till motionerna samt att de skall gå ut med den formella kallelsen till stämman så att alla medlemmar har möjlighet att förbereda sig i aktuella frågor.

Vad skall finnas med i en motion?

För att det skall vara enkelt för styrelsen och alla andra medlemmar i föreningen att ta ställning till er motion är det väldigt viktigt att den innehåller tydlig och klar information om vad det är ni vill skall genomföras, varför och förslag på hur. Självklart måste den också innehålla namn, kontaktuppgifter, adress och lägenhetsnummer. Motionen skall också vara påskriven/signerad.

Nya tak med belysning

För att skydda mot väder och vind och öka tryggheten har vi nu försett samtliga ytterdörrar med skärmtak med inbyggd belysning. Taken är i samma stil som entrétaken och är försedda med samma kraftiga belysningsarmaturer. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med resultat och hoppas övriga boenden också är det. 

Skärpta tider för renovering och ombyggnad

Styrelsen har beslutat att skärpa tiderna för när man kan utföra arbeten som medför störande ljud vid renovering och ombyggnad. Det är nu inte tillåtet att spika, borra eller utföra andra arbeten som orsakar störande ljud mellan klockan 18.00 och 08.00 på vardagar, samt mellan klockan 16.00 och 10.00 på lördagar, söndagar och röda dagar.

Undersökning av köksfönstren i fyrorna

På stämman i våras bestämdes det att styrelsen skulle undersöka status på de äldre fönstren i fyrornas kök, för att därefter föreslå lämplig åtgärd. Vår fastighetsskötare Driftia har nu genomfört en stickprovsundersökning av ett antal fönster och den visar inga strukturella fel på fönstren. De fel som hittades på några av fönstren var relativt enkla att åtgärda och Driftia anser inte att det föreligger något behov av utbyte av fönstren. De bör enligt Driftia hålla i minst 20 år till. 

Med undersökningen som grund föreslår styrelsen därför inga generella åtgärder vad gäller dessa fönster. Har du problem med ditt fönster ber vi dig i första han läsa igenom §12 c i våra stadgar, som beskriver bostadsrättshavarens ansvar för "glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkongdörr samt därtill hörande tröskel". Har du något fel som inte kan härledas till något av ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen för vidare utredning och eventuell åtgärd. 

Rapport från årsstämman

På föreningens årsstämma den 9 april i Nybohovsskolans aula var 26 medlemmar representerade enligt röstlängden. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag in följande styrelsemedlemmar och suppleanter i Brf Dammen Nybohov styrelse:

Styrelse:
Hanna Hartleb (omval)
Björn Mattisson (omval)
Agneta Larsson (omval)
Martin Sternlund (omval)
Håkan Nordström (omval)
Cecilia Elmqvist (omval)
Johan Johansson (omval)

Suppleanter:
Tony Stenqvist (omval)
Lambis Avramidis (omval)

Vidare valde stämman in följande personer i valberedningen:

Margareta Westman (nyval)
Ravinder Mahoon (nyval)

Angående motionen om köksfönstret i 4:orna bestämde stämman att styrelsen undersöker behovet av åtgärder och att styrelsen därefter ges frihet att besluta om lämplig åtgärd, beroende av vad undersökningen visar. De som har problem med köksfönstret är välkomna att höra av sig till styrelsen. 

 

Vårstädning 27 april

Lika säkert som vårens antågande är föreningens årliga städdag. Välkommen ut i den begynnande grönskan och hjälp till att göra omgivningen runt våra hus vårfin. Efter genomfört dagsverke i form av krattning, sopning, ogräsrensning och plantering samlas vi som vanligt kring grillen och umgås. Styrelsen bjuder på nygrillade korvar och hamburgare, med läsk eller kaffe.

Precis som föregående år hyr vi också en container som vi ställer i vändplatsen. Alla som vill kan passa på att rensa ut skräp från lägenheter och förråd. Containern är öppen under vårstädningen lördagen den 27 april och söndag 28 april 11-14.

Alla, stora som små, är hjärtligt välkomna att delta i gemenskapen och i arbetet med vårens uppfräschning!

Vi träffas lördagen den 27 april klockan 10.00 utanför 31:an.

Vi ses!

Hyresförhandling 2019 klar

Hyresförhandlingarna för 2019 är nu klara och för våra hyresgästers del innebär det en hyreshöjning med 2,35% från den 1 april. Hyreshöjningen läggs retroaktivt på nästa hyresavisering.

Detta gäller enbart hyresgäster, inte bostadsrättsinnehavare.