Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 827

Notice: Undefined offset: 0 in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Notice: Trying to get property of non-object in /home/dammenny/public_html/plugins/attachments/attachments_for_content/attachments_for_content.php on line 828

Bastu tillfälligt stängd

På grund av ett fel på bastun går den inte att använda utan att säkringen går, vilket påverkar både gym och lokal. 

Nya tak med belysning

För att skydda mot väder och vind och öka tryggheten har vi nu försett samtliga ytterdörrar med skärmtak med inbyggd belysning. Taken är i samma stil som entrétaken och är försedda med samma kraftiga belysningsarmaturer. Vi i styrelsen är väldigt nöjda med resultat och hoppas övriga boenden också är det. 

Gymavgift 2020

Föreningens gym går in på ett sjätte år och är fortfarande populärt, vilket är jättekul. Som vanligt efter årsskifte är det dags att betala in medlemsavgiften på ringa 300 kr. Många har ivrigt redan betalat in avgiften men för er som inte betalat och fortfarande vill använda gymmet, så ber vi er göra det. Kom ihåg att meddela föreningen att ni har betalat, annars kan vi missa det hela. Dels genom att skriva vem som har betalat när ni skickar över pengar, men också genom informera oss via formuläret..

Ni hittar information om bankkonto och swishnummer på denna hemsida under gym.

Skärpta tider för renovering och ombyggnad

Styrelsen har beslutat att skärpa tiderna för när man kan utföra arbeten som medför störande ljud vid renovering och ombyggnad. Det är nu inte tillåtet att spika, borra eller utföra andra arbeten som orsakar störande ljud mellan klockan 18.00 och 08.00 på vardagar, samt mellan klockan 16.00 och 10.00 på lördagar, söndagar och röda dagar.

Undersökning av köksfönstren i fyrorna

På stämman i våras bestämdes det att styrelsen skulle undersöka status på de äldre fönstren i fyrornas kök, för att därefter föreslå lämplig åtgärd. Vår fastighetsskötare Driftia har nu genomfört en stickprovsundersökning av ett antal fönster och den visar inga strukturella fel på fönstren. De fel som hittades på några av fönstren var relativt enkla att åtgärda och Driftia anser inte att det föreligger något behov av utbyte av fönstren. De bör enligt Driftia hålla i minst 20 år till. 

Med undersökningen som grund föreslår styrelsen därför inga generella åtgärder vad gäller dessa fönster. Har du problem med ditt fönster ber vi dig i första han läsa igenom §12 c i våra stadgar, som beskriver bostadsrättshavarens ansvar för "glas och bågar i lägenhetens ytter- och innerfönster med tillhörande spröjs, persienn, beslag, gångjärn, handtag, spanjolett, låsanordning, vädringsfilter och tätningslist samt all målning, även mellan fönsterbågar. Motsvarande gäller för balkongdörr samt därtill hörande tröskel". Har du något fel som inte kan härledas till något av ovanstående är du välkommen att kontakta styrelsen för vidare utredning och eventuell åtgärd. 

Rapport från årsstämman

På föreningens årsstämma den 9 april i Nybohovsskolans aula var 26 medlemmar representerade enligt röstlängden. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag in följande styrelsemedlemmar och suppleanter i Brf Dammen Nybohov styrelse:

Styrelse:
Hanna Hartleb (omval)
Björn Mattisson (omval)
Agneta Larsson (omval)
Martin Sternlund (omval)
Håkan Nordström (omval)
Cecilia Elmqvist (omval)
Johan Johansson (omval)

Suppleanter:
Tony Stenqvist (omval)
Lambis Avramidis (omval)

Vidare valde stämman in följande personer i valberedningen:

Margareta Westman (nyval)
Ravinder Mahoon (nyval)

Angående motionen om köksfönstret i 4:orna bestämde stämman att styrelsen undersöker behovet av åtgärder och att styrelsen därefter ges frihet att besluta om lämplig åtgärd, beroende av vad undersökningen visar. De som har problem med köksfönstret är välkomna att höra av sig till styrelsen. 

 

Vårstädning 27 april

Lika säkert som vårens antågande är föreningens årliga städdag. Välkommen ut i den begynnande grönskan och hjälp till att göra omgivningen runt våra hus vårfin. Efter genomfört dagsverke i form av krattning, sopning, ogräsrensning och plantering samlas vi som vanligt kring grillen och umgås. Styrelsen bjuder på nygrillade korvar och hamburgare, med läsk eller kaffe.

Precis som föregående år hyr vi också en container som vi ställer i vändplatsen. Alla som vill kan passa på att rensa ut skräp från lägenheter och förråd. Containern är öppen under vårstädningen lördagen den 27 april och söndag 28 april 11-14.

Alla, stora som små, är hjärtligt välkomna att delta i gemenskapen och i arbetet med vårens uppfräschning!

Vi träffas lördagen den 27 april klockan 10.00 utanför 31:an.

Vi ses!

Hyresförhandling 2019 klar

Hyresförhandlingarna för 2019 är nu klara och för våra hyresgästers del innebär det en hyreshöjning med 2,35% från den 1 april. Hyreshöjningen läggs retroaktivt på nästa hyresavisering.

Detta gäller enbart hyresgäster, inte bostadsrättsinnehavare.

Byte av lås till dörrnyckeltub

Onsdag 3 april till fredag 5 april kommer Bergs Lås att byta ut låset i alla dörrnyckeltuber på lägenhetsdörrarna i våra hus.

Dörrnyckeltuben sitter högst upp nära gångjärnen på lägenhetsdörrarna. Den används för att hänga nyckeln i så att hantverkare ska kunna få tillgång till din lägenhet när du inte är hemma. Föreningen har inte kunnat använda dörrnyckeltuberna då vi inte haft nycklar till dessa. Vi väljer nu att byta ut alla lås så att vi kan börja använda dem vid nästa arbete i lägenheterna. Både ni och vi slipper då att passa tider för att lämna in nycklar till hantverkare utan kan bara hänga upp lägenhetsnyckeln i dörrnyckeltuben på insidan av dörren.

Bytet av låset i cylindrarna görs utifrån. Du behöver med andra ord inte vara hemma eller lämna några nycklar.