Bastun ur funktion igen

Bastuaggregatet fortsätter att besvära oss. Vi letar efter någon reparatör som kan hjälpa oss då elektrikerna som installerade bastun inte kan hjälpa till. Finns det någon i föreningen som har kompetens i Tylöaggregat eller, känner till någon med kompetens, hör då av er till styrelsen. 

Rörarbeten som påverkar varmvattnet

Styrelsen planerar ett antal insatser för att göra våra hus mer klimatsmarta under verksamhetsåret. Som ett första steg kommer vi onsdagen den 25/11 påbörja installation av en VVC-booster i vår undercentral i 31:an. Denna tar hand om spillvärme som idag går förlorad och är en liten investering med stor effekt.

Installationen innebär att vi behöver stänga av varmvattnet under en timma mellan 09:00 och 10:00 på onsdag förmiddag den 25/11 när vi behöver kapa rör. Denna avstängning påverkar samtliga hus så planera gärna bad och dusch till annan tidpunkt. Kallvatten kommer att finnas hela tiden.

Installation övervakningskameror

Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman att installera kameraövervakning i och kring våra fastigheter som ett led i att öka tryggheten och komma tillrätta med de inbrott och den åverkan som vi tyvärr dras med.

Vi har nu upphandlat ett system från vår leverantör Larmatic och de kommer att påbörja installationerna fredagen den 6 november.

Rapport från stämman

På föreningens årsstämma den 8 september i Nybohovsskolans matsal var 30 medlemmar representerade enligt röstlängden. Stämman valde i enlighet med valberedningens förslag in följande styrelsemedlemmar och suppleanter i Brf Dammen Nybohov styrelse:

Styrelse:
Hanna Hartleb (omval)
Björn Mattisson (omval)
Martin Sternlund (omval)
Håkan Nordström (omval)
Johan Johansson (omval)
Fredrik Nyman (nyval)
Rickard Evers (nyval)

Suppleanter:
Tony Stenqvist (omval)
Lambis Avramidis (omval)
Marie Thall (nyval)

Vidare valde stämman in följande personer i valberedningen:

Ravinder Mahoon (omval)
Agneta Larsson (nyval)

Angående motionen om kameraövervakning bestämde stämman att styrelsen ges frihet att besluta om lämplig installation av övervakning vid ingångar och cykelrum.

Plats för grillen

Det är härligt att se att vi använder våra grönområden runt våra hus. Med grannar i rörelse öka tryggheten och trivsel. Att grilla är populärt, men ibland ligger vinden på mot våra hus. För att försöka minska att dofterna från grillningen blir för påtagliga så bör ni placera grillen på asfalten där gångbanan svänger, i höjd med boulebanans ena kortsida. Se bilden nedan för en ungefärlig plats. 

 

TV-utbudet från Comhem blir helt digitalt

Den 8 september 2020 slutar Comhem med analoga sändningar. Det betyder att ni som fortfarande inte använder digital mottagare, inte kommer att kunna se på Comhems TV-utbud efter den 8 september.

BRF Dammen Nybohov har ett gruppavtal gällande digital-TV abonnemanget Silver med Comhem. Det får alla boende i vår förening ta del av utan extra kostnad. Kontakta Comhem om ni behöver hjälp med gå över till digital-TV. För mer information, läs här https://www.comhem.se/tv/digitalisering.

Hyresförhandling 2020 klar

Hyresförhandlingarna för 2020 är nu klara och för våra hyresgästers del innebär det en hyreshöjning med 1,95% från den 1 april. Hyreshöjningen läggs retroaktivt på nästa hyresavisering.

Detta gäller enbart hyresgäster, inte bostadsrättsinnehavare.

Får man grilla på balkongen?

grill rok

Med tanke på den otäcka branden i närheten hos BRF Rosteriet, lyfter vi denna artikel igen.

Visst är det gott att grilla en ljummen sommarkväll. Men vilka regler har vi i vår förening gällande grillning? Ganska enkla regler faktiskt.

Kol- och gasolgrillar är förbjudna på balkongen av brandsäkerhetsskäl.

I vår trädgård har du större valfrihet. Här får du gärna grilla i egen kol- eller gasolgrill, eller låna den kolgrill som är utplacerade. De är tillgängliga för alla boende! Tänk på brandsäkerheten! Släck grillen när du har grillat klart. Det är fortfarande du som använder grillen som är ansvarig för det som händer.

Trevlig grillning!

Utbyte av nyckelbrickor

Nu tar vi ett krafttag för att få ordning på alla nyckelbrickor som är i cirkulation i våra hus, ända sedan Svenska Bostäder förvaltade husen. Det gör vi genom att byta ut samtliga nyckelbrickor. Nya brickor delas ut till alla boende och entreprenörer, samtidigt som de gamla avaktiveras och slutar fungera.

Alla boende får tre nya nyckelbrickor i sin brevlåda under kommande helg 18-19 april. Brickorna fungerar direkt när de levereras. Den 17 maj avaktiveras de gamla brickorna och slutar fungera. Du har då en månad på dig att byta brickor i dina och din familjs nyckelringar.

Har du idag fler än tre brickor ber vi dig att höra av dig till styrelsen via kontaktformuläret på hemsidan.

Observera att de nya brickorna börjar fungera söndag den 19:e april.